Viser til dagens artikkel om den stygge, døde grana nede på havnen. Se å få fjernet styggedommen snarest! Vente til høsten når det blir litt roligere?

Det er nå vi har turister i Gjøvik, og det er daglige annonser i OA fra folk som tar på seg trefelling, så det er ingen unnskyldning!

Knut Erik Dencker