Gå til sidens hovedinnhold

Studentboliger og Senterpartiet; – Her tar Skundberg grundig feil         

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sp ved Ole Wilhelm Skundberg har noen utfordrende betraktninger rundt studentboliger i OA 26. april. Her angriper Sp prosjektet i Røverdalen, et prosjekt samtlige andre partier har rost. Det som er bra med studentboligene i Røverdalen er at det er Studentsamskipnaden (SIT) som bygger, det borger for bokvalitet og det finansieres av felleskapets midler over statsbudsjettet. Et sentralt punkt er at boligene er sterkt ønsket av studentene nettopp her, det er god byplanlegging. Vi må sikre både ansatte og studenter ved NTNU gode boliger. I Gjøvik er behovet sterkt for både å bruke fellesskapets midler på hybler og slippe til private, å nulle ut SIT-prosjektet i et leserinnlegg er lite framtidsrettet.

Studentboligene er planlagt bygd over et parkeringshus – et lenge etterlengtet p-hus for aktiviteten i Fjellhallen og som samtidig vil dekke parkeringsbehovet for naboer og nabobedrifter. Det blir dyrt, men dette skal vi finne en løsning på i samarbeid med Industribygg AS så dette kommer ikke til å belaste kommunens budsjetter i det hele tatt, her tar Skundberg grundig feil.

Det alvorligste med Skundberg sitt innlegg er imidlertid det signalet Sp gir til NTNU. Et prosjekt det er jobbet med i flere år blir her nullet ut basert på feilaktige opplysninger, en ganske trist melding å gi til vårt universitetsmiljø og SIT.

Skundberg og Sp mener posisjonen «sablet ned» forslaget til Johan Jensen fordi vi ikke tillot så mange etasjer som han ønsket. Dermed fikk utbygger etter Skundberg sin mening ikke dette til å gå i hop økonomisk. Underlig da hvordan Syljuåsen AS med sitt prosjekt på den gamle brannstasjonen har klart dette økonomisk uten så mange etasjer som Jensen forlangte? Men den viktigste grunnen til at Hovedutvalg for Samfunnsutvikling stilte seg kritisk til Jensen sine planer, var at prosjektet framsto som en hybelgetto der de kvalitetene vi forventer i et bærekraftig og miljøvennlig hybeltilbud delvis manglet eller var sterkt redusert. Det gjelder slike forhold som fellesareal, fellesfunksjoner, lagerrom og parkering. Dette konkluderte flertallet i utvalget med etter befaring.

Vi vektlegger at hybelhusene skal etableres med bo- og studiesosiale forhold på studentenes premisser, derfor er SIT så viktig som utbygger og vår foretrukne utbygger.

Når det gjelder byggehøyde var vi opptatt av at hele campusområdet skal ha de samme reguleringsbestemmelsene og vi så det som dårlig områderegulering og utvikling av området å legge seg på en byggehøyde på til 14 etasjer.

Kommentarer til denne saken