Gå til sidens hovedinnhold

Strykkarakter til samfunnsanalysen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er åpenbart at COWI/Vista Analyse sin samfunnsanalyse ikke kan legges til grunn når lokaliseringen av sykehusene i Innlandet skal vedtas. I tillegg til at målbildet er endret av HSØ, er det tidligere avdekket store feil og mangler i analysen. Det skal også nevnes at utrederne har benyttet sine egendefinerte og høyst tvilsomme premisser i avsnittene om reisetid og befolkningsfremskriving. Og nå blir vi kjent med at svarene fra viserektor ved NTNU og Gjøviks rådmann er utelatt fra analysen.

Endelig kan nevnes at folk i Brukerutvalget føler seg lurt av HSØs innspill om en annen lokalisering av hovedsykehuset enn «ved Mjøsbrua».

Det er på tide at medier, politikere og andre som til nå har lent seg på «analysen» fra COWI/Vista Analyse, legger vekk dette dokumentet som ikke på noen måte kan være kvalitetssikret. De som med den ene hånden på analysen og den andre hånden hevet som tegn på evig troskap til dette dokumentet, spiller ikke på lag med målet: Et likeverdig og godt helse- og sykehustilbud i Innlandet. Et høyt spesialisert sykehustilbud som er rigget for morgendagens store utfordringer.

Kommentarer til denne saken