Styret i Raufoss og Omegn Pensjonistlag er meget bekymret for konsekvenser de økte strømprisene betyr for medlemmene våre. Det er verdt å merke seg at pensjonistene i gjennomsnitt har tapt 31.500 kroner i kjøpekraft i tidspunktet 2014-2019, gjennom underregulerte trygdeytelser. Vi vil derfor på det sterkeste anmode de politiske partiene og regjeringen å iverksette tiltak, slik at det ikke oppstår betalingsproblemer når strømregningene kommer.

Det jobbes for tiden med flere forslag fra forskjellige koalisjoner for å avhjelpe situasjonen for folket, og det er bra. Men det virker som at det glemmes at det er mange enslige og minstepensjonister blant oss. Dette må tas med i vurderingene.

Det kan da ikke være fornuftig politikk at strømprisene er så høye at staten må subsidiere strømregninga på andre måter, for at kapitalkreftene skal tjene mest mulig. Dette må tas på høyeste alvor!