Som ansatt og tillitsvalgt ved Benteler Raufoss, er det med stor bekymring vi ser de økonomiske konskvensene av de svært høye strømprisene. Andre bedrifter i industriparken er også svært utsatt dersom dette varer. Vi er i utgangspunktet ikke det billigste landet å produsere i, og selv om vi har høy kompetanse og er ledende innen teknologi, så sitter ikke lavkostland stille, men puster oss stadig mer i nakken også her.

Også som politiker fra Arbeiderpartiet, blir det vanskelig å forsvare at det ikke var nevnt noen støtte i revidert statsbudsjett som nylig ble lagt frem.

Industrien i Vestre Toten, og også resten av landet, gir mange tusen arbeidsplasser, og med tanke på at det i hovedsak er eksport til utlandet, er dette industri vi ikke har råd til å miste.

Jeg anmoder på det sterkeste partiet og regjeringen, om snarest å vise vilje til å ta vare på industriarbeidsplasser med tanke på energipriser, som på sikt vil føre til tap av disse.