– Prisnivået på strøm er langt høyere i år enn de lave prisene vi observerte gjennom 2020. Fjorårets rekordlave priser gjør at endringen oppleves som stor.

Dette skriver Gudbrandsdal Energi på sine nettsider.

Og dyrere blir det. Det ekspansive selskapet presenterer denne uka spotpriser på over en krone per kilowattime.

Fjordkraft, som selger kraft for Eidsiva, lå torsdag formiddag på 95 øre per kilowattime på sitt spotpristilbud.

Nesten dobling

Da OA omtalte strømprisene for juni, lå markedet på rundt 50 øre per kilowattime. Da var det mulig å binde seg til ettårskontrakt på 40–50 øre. I dag er situasjonen en helt annen, og langt over det utsiktene tilsa den gang.

Gudbrandsdal Energis spotpris var torsdag på 101,92 øre. De tilbyr mange ulike typer abonnement, med blant annet fastprisavtale på tre måneder eller ett års bindingstid. Her ligge prisen på rundt 75 øre.

Fjordkraft har en pakke som heter «Forutsigbar strømpris» som ligger på cirka 85 øre per kilowattime. Dette er en avtale som gir en fastsatt strømpris for en kortere periode, slik at du får forutsigbarhet. Denne avtale sikrer prisen i 14 dager, og varierer ikke med døgnet.

Strømselskap OA har kontaktet viser til reduserte nedbørsmengder i sommer, og dermed lavere magasinfylling. Akkurat nå melder Norges vassdrags- og energiverk (NVE) om at vannmagasinene i Norge har en fyllingsgrad på 68,7 prosent. På samme tid i fjor var fyllingsgraden på 89,8 prosent.

Slik svarer Fjordkraft

Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft er forelagt tre spørsmål fra OA. Her er selskapets svar på dagens situasjon.

– Hva er årsaken til dagens høye strømpriser?

– Strømprisene har løftet seg gradvis gjennom hele 2021. En kaldere vinter enn normalt er etterfulgt av en tørrere vår og sommer enn det som er vanlig. For øyeblikket slår dette ut i strømpriser som er unormalt høye for årstiden. Det som bestemmer strømprisene er i hovedsak ressurssituasjonen knyttet til vann- og vindkraftproduksjon, forventninger som er til været ukene framover og også energiprisene i det europeiske markedet. Etter en lengre periode med mindre nedbør og vind enn normalt, er norske vannmagasin tappet mye gjennom sommeren, og det produseres lite vindkraft.

– Hvordan vurderer dere utsiktene for strømmarkedet kommende høst og vinter?

– Til tross for enkeltdager med lokalt mye nedbør skal det mye til før vannressursene kommer opp på et normalnivå. Det forventes at nedbøren framover holder seg lavere enn normalen, noe som er med på å drive strømprisene oppover. Siden norske strømprodusenter handler strøm (både eksport og import) med utlandet, er også norske strømpriser knyttet opp mot energipriser i Europa og spesielt Tyskland. Her ligger prisene noe over de norske, og presses opp av prisstigninger på CO₂ og gass. Fra 1. oktober åpnes det også for handel mellom Norge og Storbritannia. Det er i dag høyere priser i Storbritannia enn i Norge, og det forventes at strømprisene utover høsten holder seg høyere enn tidligere år. For at prisene skal falle nevneverdig fra dagens nivå trengs det betydelig mer nedbør og vind enn normalt utover høsten.

– Er det smart å binde strømprisen nå?

– Det er flere ulike kundebehov. Noen ønsker å følge spotprisen svingninger time for time, mens andre ønsker avtaler med større grad av forutsigbarhet. Vi vet at interessen for fastprisavtaler øker når strømprisene er høye, men da er det ofte «for sent». Hvis man vurderer fastpris som en aktuell avtale bør man se hvilken alternativer man har når strømprisene er lave, sier Eikeland.