Gå til sidens hovedinnhold

Strømmen må tilbake i folkets eie - ikke markedet sitt

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En kommentar til pensjonert skogingeniør Jo Heringstad, og adm.dir. i Energi Norge, Knut Kroepelien i oa.no den 24. september 2021.

Jeg er enig med Jo Heringstad at om man kunne reversere tidligere beslutninger innen kraftbransjen, med dagens kunnskap, ville man trolig handlet annerledes. Min påstand er at tidligere uheldige vedtak i liten grad påvirker dagens strømpriser.

Med metervis av historiebøker og annen kunnskap - som forteller om konsekvenser og effekt av å innføre marked og markedsstyring – og konsekvensene av det for flertallet av befolkningen, er det ufattelig at befolkningens felleseie, strømproduksjonen, ble omgjort til en markedsvare (1990/1991). Vårt felles eie kom med det ut av demokratisk styring, kontroll og revisjon, og tilrettelagt for spekulasjon og milliardfortjenester forbeholdt noen få. Mens regningen sendes forbrukerne.

Den 22. mars 2018, ble Norge tilsluttet EUs energiunion, hvor vi fikk EUs energibyrå ACER - som overvåkingsinstans over kraftmarkedene. Det medførte for Norges del en suverenitetsavståelse - til organer hvor Norge ikke engang har tale-, forslags- eller stemmerett i - siden vi ikke er medlemmer av EU.

Alle lover som det norske Stortinget beslutter å føre inn i EØS-avtalen, er fra den dagen loven blir ført inn i EØS-avtalen ikke lenger underlagt norsk rett. Loven blir da underlagt EUs eiendomsrett, og underlagt EU-retten, og Norge kan ikke utøve handlinger som strider mot EU-retten. Det følger av lojalitetsplikten i EØS-avtalen, og hvor EUs lovverk - etter EØS-lovens § 2 - har forrang foran norske lover.

Dagens høye strømpriser er dermed en direkte konsekvens av tilslutning til EUs energiunion, hvor EU i dag sliter med kraftmangel, og høye kvote-, kull- og kraftpriser, og hvor norske strømforbrukere må betale kostnadene for bygging og drift av strømkabler til utlandet.

Knut Kroepelien sier, sitat: «Ingen skal behøve å fryse på grunn av dyr strøm, men vi må heller ikke gjøre inngrep i kraftmarkedet som vil forverre situasjonen både på kort og lang sikt». Underforstått betyr det at de med lave inntekter/ fattige må finne seg i å fryse dersom det tjener «markedet».

Hadde ikke Norge vært tilkoblet EUs energiunion og beholdt selvråderetten, underdemokratisk styring, ville politikerne kunne strupe krafteksporten når magasinfyllingen nærmer se normalen, og om nødvendig stoppet eksporten - for å sikre norske husstander og arbeidsplasser strøm, lys og varme.

Den gangen vannkraften ble bygget ut – av norske skattebetalere/ forbrukere – var intensjonen at ingen skulle tjene på strømmen. I dag kan kraftbransjen trekke inn milliarder, uten et øre i ekstra produksjonskostnad, for kostnaden er den samme enten det er lite eller mye vann i vannmagasinene.

For å bøte på de høye strømprisene, foreslår Fremskrittspartiet å fjerne el-avgiften (16,69 øre/kWh), andre partier vil øke bostøtten (la skattebetalerne subsidiere markedet/ kraftspekulantene).

Det hjelper ikke industrien (de betaler 0,546 øre/kWh) og arbeidsplassene generelt. I tillegg kan økte strømpriser true den grønne omstillingen som landet står ovenfor.

Norge må derfor tre ut av EUs energiunion/Acer, og aller helst ut av EØS.

Kommentarer til denne saken