Gjøvik og Østre Toten gjør om lån på flere titalls millioner til aksjekapital i Eidsiva

EIDSIVA: Eierne i Eidsiva konverterer 1,5 milliarder kroner i lån til aksjekapital i selskapet.

EIDSIVA: Eierne i Eidsiva konverterer 1,5 milliarder kroner i lån til aksjekapital i selskapet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Inntektene fra strømproduksjon har falt med synkende strømpriser de siste årene. Nå går Eidsiva Energi AS til eierne for å oppnå økt finansiell styrke i nye investeringsprosjekter.

DEL

Gjøvik og Østre Toten kommuner er begge blant eierne som nå skal gjøre om lån de har gitt til Eidsiva til aksjekapital i selskapet. På denne måten innfrir Eidsiva 1,5 millioner kroner i lån fra eierne med en hensikt om å oppnå bedre betingelser i det ordinære lånemarkedet.

For Gjøvik kommune dreier dette seg om snaut 49,7 millioner kroner og for Østre Toten vel 26,9 millioner kroner som konverteres fra lån til egenkapital i selskapet. I Østre Toten gjorde kommunestyret enstemmig vedtak onsdag kveld om å godta avtalen.

Verdt 12 milliarder

Antatt verdijustert egenkapital i Eidsiva-konsernet er for tiden 12 milliarder kroner.

Avtalen om ansvarlig lån ble etablert i 2011 ved konvertering av 1,5 milliarder kroner fra egenkapital, samtidig med en ekstraordinær kapitalutbetaling på 750 millioner kroner til eierne. Lånets løpetid ble i 2016 forlenget til 2036, og en innfrielse av lånet nå innebærer at bestemmelser i aksjonæravtalen må endres. Dette vi skje i generalforsamling etter at alle eierkommuner og -fylker har behandlet saken for seg.

Småselskaper takker nei til Eidsiva: – Vi vil stå på egne bein

Halvert strømpris

«Fra det ansvarlige lånet ble etablert i 2011 og fram til 2018 har kraftprisen blitt nærmest halvert. Dette har redusert konsernets inntjening og kontantstrøm fra driften. I samme periode har det vært gjennomført store investeringer i fornybar energiproduksjon, strømnett og bredbåndsinfrastruktur. Investeringene er lønnsomme, men siden kontantstrømmene for de fleste av investeringene kommer noen år etter at investeringene er foretatt, har investeringene blitt lånefinansiert. Den siste tids økning av kraftprisen minsker imidlertid ikke aktualiteten av å få forbedret konsernets stilling i finansmarkedet. Dette har satt press på konsernets finansielle nøkkeltall. Det er spesielt konsernets størrelse på gjeld i forhold til kontantstrøm som er utfordringen», skriver Eidsiva-styret i henvendelsen til sine eiere.

Investeringer

«Hvis lånet innfris i tråd med forslaget reduseres konsernets netto gjeld med 1,2 milliard kroner samtidig som egenkapitalen styrkes. Dette vil telle positivt for långivere som vurderer Eidsiva, og vil dermed også være positivt for lånebetingelsene som Eidsiva oppnår på eksterne lån. Innfrielsen sikrer med dette at Eidsivas investeringsprosjekter vil finansieres på en rimelig måte», heter det i saken som nå behandles i tur og orden i de respektive eierkommunene.

– Er ute av kurs

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken