Det opplyser nestleder Jon-Inge Hagebakken i en pressemelding.

– Både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede bør få økt kjøpekraft, for det er laget og ikke enkeltgrupper som holder hjulene i gang. Alle må få en rettferdig lønnsøkning og det må være rom for at eventuelle skjevheter kan rettes opp, sier Hagebakken.

Totalt i Innlandet er 709 kommunalt ansatte og 382 ansatte i fylkeskommunen varslet tatt ut i første omgang. I Vestoppland gjelder dette 16 kommunalt ansatte i Nord-Aurdal, 22 i Østre Toten kommune og 123 i Gjøvik. Det sentrale kravet fra Fagforbundet er å hindre økende lønnsgap mellom ulike yrkesgrupper.

– Hvis vi skal lykkes med å endre noe med forskjells-Norge, må lønnsforskjellene ned. Vårt mål er at alle skal ha en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med, heter det i pressemeldingen.

Nestleder Marit Berg Brateng i Fagforbundet Nord-Aurdal sier de skal bruke de neste dagene på å finne ut av hvilke grupperinger som skal tas ut lokalt. Hun sier Nord-Aurdal, i likhet med distriktskommuner ellers i Norge, vil slite med å både rekruttere og å holde på fagfolk.

– Vi er redd for utviklingen, at det blir en kamp til beinet mot private bedrifter om arbeidstakere. Selvfølgelig blir det det, sier hun til OA.