Fra og med fredag 23. september ble 30 ansatte organisert i EL & IT tatt ut i streik ved Valdres Energi.

Dette er i hovedsak montører og personell på kundesenter, resepsjon, arkiv og IT-ansvarlig, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det meldes samtidig om ei rolig vakthelg ved Valdres Energi.

Jobber på vanlig måte

Ingeniørene er organisert i organisasjonen NITO, og jobber på vanlig måte. Ledergruppa og driftsleder, noe av staben og lærlingene er ikke organisert. De jobber også på vanlig måte, melder Valdres Energi.

Viktig avtale

Bedriften har inngått avtaler med EL & IT som regulerer plan for å sikre driften og en beredskapsavtale på nett.

Det viktigste er beredskapsavtalen. Den inneholder bestemmelser som skal sikre kundene i en feilsituasjon, står det i pressemeldingen.

Valdres Energi påregner forsinkelser i eventuelt feilrettingsarbeid. Partene skal bidra til at en avverger fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

– Uansett må vi påregne forsinkelser i feilrettingsarbeidet og kundene våre vil merke det med at det vil gå lengre tid før de får strømmen tilbake, skriver administrerende direktør Bjørg Brestad.

Mange ute av spill

– Kundene våre vil dessverre også måtte merke at personellet vårt på kundesenter/resepsjon/arkiv og IT-ansvarlig er i streik. Vi greier ikke å opprettholde en normaldrift på disse områdene med så mange av de ansatte ute av spill, skriver Brestad.

Kunder henvises til selskapets nettside for videre informasjon. Det har foreløpig ikke vært kontakt mellom partene KS og EL & ITR

– Folk som bor i Valdres er opptatt av streiken og alle er naturlig nok opptatt av en snarlig løsning, skriver direktøren.