Etter to uker med streik er det fortsatt ingen enighet i energisektoren mellom EL og IT-forbundet og KS Bedrift. Dermed trappes streiken opp for andre gang, melder forbundet i en pressemelding.

Streiken vil nå omfatte ytterligere 156 ansatte i 8 nye selskaper. Totalt vil nærmere 660 medlemmer i 38 selskaper være i streik fra og med arbeidstidens start tirsdag.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

– KS-kravet fratar våre medlemmer ti hviledager i året. Vaktene blir tøffere og tøffere med mer ekstremt vær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. Det er ingen grunn til at vaktene skal fratas kompensasjon, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT-forbundet.

El og IT-forbundet trappet opp streiken for første gang for en uke siden.

Disse blir tatt ut:

Buskerud:
Hallingdal Kraftnett AS  (24)

Hordaland og Sogn og Fjordane:
Hardanger Energi  (17)
Voss Energi AS  (22)

Møre og Romsdal:
Stranda Energi AS  (9)

Sør-Trøndelag:
Selbu Energiverk AS  (9)

Nordland:
Nord-Salten Kraft AS (27)

Troms:
Ymber AS (29)

Finnmark:
Luostejok Kraftlag SA (19)

 (©NTB)