230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik fredag morgen etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. De streikende er organisert i EL & IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og omfatter blant andre Valdres Energi og Vokks.

Meklingen med KS Bedrift brøt sammen tidlig fredag morgen.

Striden står om en avspaseringsordning, som arbeidsgiverne vil svekke.

Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år. Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en beredskapsvakt.

– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er en ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.

Hvis det ikke blir noen løsning i konflikten vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.

230 arbeidstakere i EL og IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat går ut i streik fredag morgen. Streiken berører disse bedriftene:

*Hemne Kraftlag BA

*Hurum Energiverk AS

*Hurum Kraft AS

*Kragerø Energi AS

*Kragerø Energi Holding AS

*Midt-Telemark Energi AS

*Notodden Energi AS

*Rauma Energi AS

*Tinn Energi AS

*Valdres Energi

*Vokks AS

*Vokks Nett AS

*Øvre Eiker Energi AS

*Øvre Eiker Fibernett AS

*Øvre Eiker Nett AS

*Øvre Eiker Strøm AS.