– Jeg skulle gjerne brukt tiden på andre ting, sier vaktmester ved Sveastranda camping i Redalen, Kai Egil Simenstad.

I sommer har han måttet bruke en time hver morgen på å fjerne skit fra det ellers så idylliske strandområdet.

– Noen tror dette er hundeavføring og kommer innom resepsjonen for å klage, sier han og viser fram spaden full av oppsamlet skit.

Flokk på femti

Men mengden med avføring kommer fra en stor flokk med gjess som har lagt sin elsk på campingplassen.

– Dette er hvitkinngjess. De kommer til kvelds, blir her over natta og passer de på å gjøre fra seg da. Mette (Lunde Sveen , jour. anm.) jager dem gjerne om morgenen. På dagtid er flokken andre steder. Men de kommer tilbake.

Simenstad har selv kommet til at flokken på det meste inneholder oppunder femti individer.

Som hund

Avføringen kan definitivt minne om avføringen til en mellomstor hund i form og størrelse.

– Gjessene spiser jo bare gress og alger. Skiten er tørr og forsåvidt enkel å fjerne fra gressbakken. Men det blir mengder. Trillebåra er gjerne halvfull etter en times opprydding. Det blir altså mange lass i uka. Det er ikke slik du vil ha det på en badestrand hvor folk skal kose seg og nyte sommerdagen.

Simenstad har konferert med Norges jeger og fiskerforbund, som mener gjessene vil forsvinne dersom noen få individer i flokken blir avlivet.

– Vi har derfor bedt kommunen om tillatelse til å ta ut noen gjess, sier Simenstad.

Hvitkinngås

Minner om kanadagås, men med hvit panne og omtrent halvparten i størrelse. Kan veie mellom 1,5 og 2,5 kilo.

I de senere år er det registrert hekking i de store innlandsfjordene på Østlandet, som i Mjøsa, Randsfjorden

Kilde: Wikipedia

Skal vurdere

Leder for landsbruksavdelingen i Gjøvik kommune, Ingun Revhaug, sier dette er en sak for viltnemnda og anslår at de kan se på saken tidligst neste uke. Hun er kjent med at slike flokker med gjess kan legge igjen mye møkk, og forstår utfordringen campingplassen opplever.

– Hvitkinngjess kan også beite på avlinger. Jeg vet vi har hatt tilfeller der det ble besluttet å avlive noen individer i en flokk for å få dem til å flytte seg.

– Ikke mat fuglen

Sveastranda camping har selv sett seg nødt til å sende ut meldinger til sine faste beboere:

– Vi har observert at noen mater gjessene med loff. Det er selvsagt uheldig. Det blir en invitasjon om å komme tilbake, sier Kai Egil Simenstad.

Sveastranda har 150 campingplasser for langtidsboende, og like mange for turister. De har hatt fullt belegg i hele ferien, opplyser daglig leder Mette Lunde Sveen.