Gå til sidens hovedinnhold

Stråleenheten i Gjøvik. Et tilsvar til Håvard Njå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For kort tid siden hadde Håvard Njå et innlegg om kreftbehandlingen i framtidens sykehusstruktur. Grunnen til dette tilsvaret er å få klarlagt hva han meiner med følgende utsagn:

Sitat «Jo Heringstad har skrevet «Ett, to eller tre sykehus i innlandet, der han tar til orde for at sykehusene på Lillehammer og Elverum må opprettholdes og utvikles som likeverdige akuttsykehus, mens Gjøvik kan bli et elektivt sykehus med kreftsykdommer som spesialitet. IKKE HELT ULIKT SYN DELES AV SYKEHUSAKSJONEN, DER GJØVIK I TILLEGG TILGODESES MED NØDVENDIGE AKUTTFUNKSJONER.» (Sitat slutt) (Uthevet av oss)

Vi reagerer, da vi er usikre på hvilken Sykehusaksjon du mener. Siden vår aksjon «Vi som er for tre akuttsykehus i Oppland; Reinsvoll. Lillehammer og Gjøvik», har jobbet systematisk imot storsykehus/hovedsykehus siden 2005, har vi aldri skrevet noe så dumt som overstående sitat. Siden det er flere sykehusaksjoner, hadde det vært greit å få vite hvilken sykehusaksjon du mener. Den eneste vi kan tenke oss, som har framført slike virkelighetsfjerne forslag, er ordfører Sveen sin tilsløringsaksjon.

Siden vi er den aksjonen som har eksistert lengst, og dermed har framlagt de fleste argumentene mot storsykehus/hovedsykehus, er det viktig for oss å få avklart om det er oss han sikter til.

Vi har i flere innlegg siden 2005 omtalt kreftenheten og da i Rolf Slaastad sin ånd. Han var jo en viktig mann for å få kreftenheten til Gjøvik og medlem og stifter av motstandskampen mot storsykehus fram til han ble syk flere år senere.

Her er to eksempler på hva vi har skrevet: «Våre eminente politikere har i alle år godtatt premisset om stadig store nedskjæringer for å finansiere hovedsykehuset, – nedskjæringer som har rammet blant annet Gjøvik sykehus hardt.

Gjøvik ble tildelt kreftenheten for Oppland og Hedmark fordi de lå best an plasseringsmessig, og hadde de akuttfunksjonene som skulle til for å drifte en slik enhet. Tildelingen ble tatt svært tungt i Hedmark. SI var ikke sene om å ta bort viktige funksjoner i Gjøvik Sykehus og investerte stort i kreftbehandling i et sykehus som har vært nedrivingsklart i mange år. Forstå det den som kan.»

«Den ble i sin tid etablert på Gjøvik Sykehus fordi den lå mest sentralt til i forhold til alle andre sykehus i SI-området, og ikke minst fordi Gjøvik Sykehus har alle funksjonene som trengs for å gi et best mulig tilbud til denne krevende pasientgruppen, det være seg pasienter som var så dårlige at de måtte være på sykehuset og ha døgnbehandling, eller dagpasientene som trengte mer assistanse i visse høve.»

Vedtaket, som anbefalte Gjøvik som stedsalternativ, ble fattet av en utredningsgruppe med folk fra Hedmark og Oppland og Radiumhospitalet. Hele gruppen, unntatt en person fra Hedmark, stemte for Gjøvik Sykehus.

Kostnadene med å etablere Stråleenheten var, hvis vi ikke husker helt feil, 225 millioner kroner. Etableringen av denne enheten har vært en stor suksess. En suksess som vil bli undergravd hvis SI-ledelsen får gjennomslag for sine planer.

Å ha en stråleenhet uten alle akuttfunksjonene som trengs, er jo helt på jordet. Det vil jo innebære at svært dårlige pasienter må transporteres mellom Stråleenheten og Ringsaker.

Helse sør-øst har på egen hånd definert et «målbilde» for sykehusstrukturen i Innlandet, som definitivt ikke til pasientens beste, snarere tvert imot.

Dette eksemplet synliggjør SI-ledelsens krampaktige og desperate forsøk på å nå sine helt urealistiske drømmer.

Bruk heller penger på å oppgradere Gjøvik, Elverum og Lillehammer sykehus.»

Kommentarer til denne saken