Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) regulerer nettselskapenes inntekter. Nå foreslår RME å endre på fordelingsnøkkelen mellom nettselskapene

Dette vil ramme små innlands kraftselskaper som har prioritert å legge mye jordkabler for å sikre mot naturskader, øke samfunnssikkerheten og bevare av natur og landskap.

Et av selskapene som protesterer mot forslaget, er Griug, nettselskapet som dekker tre kommuner i Valdres.

– Svært utfordrende

– 32 selskap vil få inntektsrammen redusert med mellom 3 og 9 prosent, og blant disse finner vi Griug. Det vil gi sterkt redusert avkastning på kapitalen for disse selskapene, hvis man ikke reduserer kostnadene sine. Også nabonettselskapene til Griug vil oppleve et sammenlignbart fall, skriver selskapet i en høringsuttale til NVE. Uttalelsen er underskrevet av ordførerne i de tre eierkommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

– For selskap som har investert langsiktig, og rigget seg innenfor dagens regulering, er det svært utfordrende å få slike store negative endringer med kort varsel, poengterer de tre ordførerne.

Glemmer viktig poeng

De peker på at rapporten om rammevilkårene for nettselskapene ikke belyser temaer som at energiselskapene er hjørnesteinsbedrifter i sine regioner. Distriktspolitikk eller opprettholdelse av arbeidsplasser er ikke belyst i rapporten.

– Det er heller ikke lokal beredskap og nærhet til forsyningsområdet. Det er de større selskapene som dominerer rapportens konklusjoner, sier ordførerne.

Derfor ber de om at de mindre energiselskapenes samfunnsbetydning blir vurdert sterkere i videre arbeid med fastsettelse av inntektsrammene.

De store vinner

Ordfører i Nord-Aurdal, Knut Arne Fjelltun, sier at slik de oppfatter rapporten er de store nettselskapene og selskapene langs kysten vinneren. Små selskap i distriktene blir taperne, sier han.

Han viser spesielt til dette med at graving av jordkabler er mer aktuelt i våre områder enn langs kysten. Ved å fjerne jordkabler fra beregningsmodellen, kommer typiske innlands- og fjellkommuner dårligere ut.

Blant annet er hytteområder der det knapt finnes en strømmast eksempel på at strømmen føres i bakken. I Valdres er det også eksempler på at i forbindelse med veibygging blir strømmen lagt i bakken. Dette kan nettselskapene blir straffet for i framtiden.

Viser til orkanen i fjor

Fjelltun er overbevist om de lokale nettselskapene gjør den store, gode jobben gjennom sin lokalkunnskap.

– Vi så det veldig godt under orkanen 19. november i fjor. Hvis resultatet av denne runden er at de små selskapene må fusjoneres med de store, er dette veldig bekymringsfullt, sier Fjelltun.

– Vi er ikke tjent med dette, mener han og de andre ordførerne i midtre Valdres.

Status quo i Vokks

Nettselskapet Elvia som forsyner Gjøvik og Toten-kommunene med elektrisk kraft er blant selskapene som synes å komme nøytralt ut av de foreslåtte endringene.

Vokks sitt nettselskap, Etna Nett, forsyner Nordre og Søndre Land, samt Snertingdal.

Styremedlem i Vokks Ola Tore Dokken, sier at de foreslåtte endringene vil få betydning i begge retninger for Etna Nett.

– I sum gir de lite eller ingen utslag for Etna Nett, ut fra de beregningene de har gjort. Men den første beregningen skal skje i 2024. Så det er først da vi får et sikkert svar, sier Dokken.