Stortingspolitiker serverer kafégjester i Snertingdal

Venstre-representant Ketil Kjenseth bruker sommerferien til opplæring i både osteproduksjon og kafédrift.