Stortinget med god nyhet til Raufoss-industrien: – Dette er kjærkomne penger

Den siste krisepakken gir kjærkomment lys i korona-mørket for flere bedrifter i Vestoppland.