Stort press på sykehusene i Gjøvik og Lillehammer: Nå blir det store endringer

Av

Presset er så stort på sykehusene i Lillehammer og Gjøvik at pasienter er sendt til sykehuset på Tynset.