Størk Hansen slåss videre i sykehus-striden: - Gå utenom sa bøygen

Av
DEL

Leserbrev Som ventet så kan Bjørn Jarle Røberg-Larsen ikke svare på eneste problemstilling som vi presenterte i vårt første svar på et mer eller mindre meningsløs kronikk i Oppland Arbeiderblad onsdag 1.juli.

Røberg-Larsen fortsetter å fremme Sykehus Innlandet (SI) sine glansbilde versjoner og messer i vei om ensukkersøt framtid for oss som pasienter.

Spesielt fremmer han påstanden om hvor forferdelig pasientene har hatt det i årevis medfrakting mellom sykehusene. Det skal det bli slutt på nå når hovedsykehus endelig står ferdig i Soria Moria.

- Løgn

Vel dette er en av de største løgnene. Du/dere i Ap er ikke de første som svelger agn, søkke og flere kilometer med snøre, som blir servert fra SI. Sannheten er at SI veit så forbanna mye bedre

Frakting mellom sykehus dreier seg om to forhold, frakting mellomsykehusene i Innlandet og bruk av regionsykehus. Når det gjelder medisinskbegrunnet bruk av regionsykehus, viste en undersøkelse i 2013 at den for SI var kun 9%, nest best l HSØ og lavere enn Østfold og AHUS. Det dreier seg blan tannet om hjerteinfarkt og endel kreftpasienter. Tallet vil neppe endre vesentlig ved etablering av hovedsykehus.

Når det gjelder frakting mellom sykehusene i SI, har vi ikke nøyaktige tall,kanskje 3-5%. Dette vil heller ikke reduseres vesentlig da det legges opp tilfortsatt drift ved de to minste sykehusene i Hedmark i tillegg til ett akuttsykehus med et nedslagsfelt på ca 100 000 og sannsynligvis dårligere standard enn dagens sykehus

Hvorfor er det slik at noen overflyttinger må skje, uansett hva slags sykehus du blir innlagtpå? Kortversjonen er at Norge er et svært langt land med dype fjorder og høgefjell, med en relativt liten og spredd befolkning. Det ville vært og er dønn umulig at alle sykehusene vi har, skal inneha all den kompetansen som et universitetssykehus har.

Undersøker ikke fakta?

For Norge er det viktig å ha akuttsykehus mange steder i landet. De skal stille diagnose, deskal stabilisere pasientene og de skal vurdere om de kan utføre jobben eller må sende ifra seg pasienten. Etter vårt syn en glimrende ordning.

Når Røberg Larsen/AP tilstadighet kommer med dette argumentet så kan de ikke ha gjort en selvstendigundersøkelse av fakta. Og når det er sagt, så må det følges opp med etspørsmål. Hva er som tilsier at et hovedsykehus vil gi mindre frakting avpasienter. De fleste pasientene og de som arbeider der vil få en enorm økning i antall kjørte kilometere og dermed økte utslipp av eksos/CO2.

Som ovenfornevnt så har du ikke svart på noen spørsmål. INGEN. Hva kan det komme av? Du erikke den første som ikke svarer på våre spørsmål. Det er det vel knapt noen som har gjort de siste åtte årene.

Hvorfor hardere støttet opp om alle nedskjæringene som SI har foretatt siden 2012?

Hvorfor hardere ikke protestert på nedleggelsen av svært mange sengeplasser?

Hvorfor hardere ikke vært på slagmarken for å øke beredskapen? Den er som kjent råtten oghar vært kjent i mange år, som før skrevet Norge har 5 intensivplasser pr 100.000. De beste landene har 30 pr 100.000.

Ikke et pip

Ikke et litepip om nedskjæringene på smittevern utstyr generelt. Hvorfor? Stoler dereblindt på Helse Sør Øst og Sykehus Innlandet? I tilfelle ja hadde det værtartig å få argumentene for det.

Til slutt. Viskriver at dere har null peiling på økonomi. Ikke noe svar. Det kan virke somom dere tror at dere får pengene i gave og at når 8,6 milliarder kroner erbrukt opp og ikke strekker til, så vil det dukke opp penger til fullgjennomføring av hovedsykehus. Akuttsykehus, elektivt sykehus, distriktmedisinskesentre. Det er ingen gave. Det er et lån, som skal tilbakebetales- med renter.

HSØ har lagetet resultat for regnskapsmessig resultat fram til 2053. I den grafen de harlaget, er årene fra 2026 til og med 2030/34 (avhengig av alternativ) svært utfordrende.På grunn av store forventede nedskrivinger av anlegg som ikke inngår i målbildet, viser beregningene meget store årlige tap for hele foretaket, bådefør og etter oppstart av nytt sykehus.

Hvordan betalesdenne type underskudd? Med nedskjæringer. Store nedskjæringer, men som BJØL så ofte skriver. Dette er til det beste for de pasientene som kanskje kommer på sykehus og får riktig behandling.

Lavt kunnskapsnivå

Nå og da kommerdet utsagn om alle som er for et hovedsykehus i Hedmark. Vi har ofte svart pådenne forherligelsen av politikere som til de grader ikke har peiling. Hvordan kan vi si det? Jo vi har jo hatt møter med dem i mange år. Hver gang ble vi sjokkert. Kunnskapsnivået var svært lavt.

Brukerrådet somikke skal representere lokalforeningen sin, kun seg selv. De som mange andreble utsatt for en massiv påvirkning fra SI sin propagandaavdeling. Det bliraldri nevnt at brukerorganisasjoner også har avgitt høringer mot hovedsykehus, men vi hører aldri om Oppland Arbeiderblad sin meningsmåling i 2018. Den viste70 % mot hovedsykehus. Dette er oppsiktsvekkende når man tenker på all propagandaen som har blitt spredd av SI og deres hjelpere blant politikerne.

Men den store motstanden mot hovedsykehus er vel ikke noe å bry seg om for tilhengerne av dette sykehuset?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags