Isen har lagt seg flere steder i landet, men den er langt fra trygg overalt. I helgen gikk 11 personer gjennom isen da folk valfartet ut på Oslofjorden i januarsola.

Heller ikke her skal man stole på at kulda har gjort isen tykk nok på Mjøsa.

– Problemet med Mjøsa når det gjelder is, er at det er store variasjoner. Tykkelsen kan være variabel og ustabil selv om det er kaldt, så det er vanskelig å si noe generelt om isen, sier Engen.

Han råder alle som likevel vil utpå til å sjekke anbefalinger og merknader på varsom.no. Her legges det ut isvarsel med oversikt over isforholdene i landets ulike regioner.

Sjekk varslinga

Den siste varslingen gjelder fram til 5. februar.

– Sist uke har vært kjølig og isen begynner å stabilisere seg etter stormen Frank. Uværet ga svekka is langs land, overvann og økt vannføring som svekker isen der vannet strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og i trange sund. Mye av overvannet er nå frosset til. Det er varierende istykkelse, spesielt på de større lavlandssjøene som er under islegging nå. I høyere skogsområder kan det være enn del overvann der det er mye isolerende snø, står det på nettsiden.

Engen sier at du ikke må la deg lure av langvarig kulde. Andre faktorer spiller inn på isens dannelse.

– Det tar lang tid å varme opp Mjøsa, men den holder lenge på varmen. Det er store flater. Dessuten kan vind og strømninger ha noe å si.

Mjøsisen ser perfekt ut ved Moelv og det er den også. Nord for Mjøsbrua er det helt trygt. Sør for Mjøsbrua la isen seg skikkelig først fredag. – Vent gjerne noen dager med å gå der om du ikke er helt sikker. Sjekk også varsom.no for å få mer informasjon om isen, sier Tommy Simensen i Ringsaker Brannvesen til rb.no.

Isborr og pigger

Brannvesenet på Gjøvik har ikke hatt nødhendelser der folk har gått gjennom isen her nede. Forrige uke var de med på redningsaksjonen da Trond Magne Bjerkestuen omkom etter at traktoren hans gikk gjennom isen på Losna.

– Om du skal drive med aktivitet på isen, sjekk tykkelsen. Ha med deg isborr, ha med deg ispigger og staver, og hold deg til sikre områder. Ikke gå vilt rundt på isen, råder brannsjefen.