Store utgifter til barnevern i Gjøvik

Ifølge Unicefs kommuneregnskap bruker Gjøvik kommune store utgifter til barnevern sammenlignet med andre kommuner.