Statens vegvesen opplyser at fylkesveg 293 ved Kviture i Vang vil bli stengt til over helga. De skriver i en pressemelding at raset dekker en strekning av fylkesvegen på om lag 200 meter. og at dette må kjøres bort når vegen har blitt inspisert og risikoen for at det kan komme nye ras er har blitt vurdert.
Steinblokkene har også revet med seg rekkverket ut mot Vangsmjøsa på en strekning på ca. 30 meter.

- Det er tåke i området, og det er derfor ikke mulig å få inspisert fjellsida nå, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Geologer vil undersøke stedet så fort det lar seg gjøre, og deretter vil stein massene blir fjernet og rekkverket reparert.

– VDet er vanskelig å si hvor lenge vegen vil være stengt, men den blir i hvert fall stengt til over helga, opplyser Stensrud.

E16 på motsatt side av Vangsmjøsa er eneste omkjøringsveg for fylkesveg 293. Vegvesenets driftsentreprenør har skiltet omkjøring ved Øye og Remmisåsen.