24. februar søkte Gjøvik kommune om tillatelse til nødfôring på bakgrunn av store snømengder i distriktet. Mattilsynet har innvilget søknaden.

– Mattilsynet vurderer at de betydelige snømengdene som har kommet gjør det vanskelig for rådyrene å finne mat og å ta seg fram. Vi vurderer at det er fare for at rådyrene lider unødig, og mener derfor at søknaden om nødfôring kan innvilges, skriver Mattilsynet i sitt svar.

Noe av bakgrunnen for at det må søkes om tillatelse er faren for spredning av kronisk skrantesyke. I forskriften for å begrense spredningen av sykdommen heter det at det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner for ville hjortedyr.

Statistikk fra Hjorteviltregisteret viser at det i Gjøvik kommune er 47 rådyr som har måttet bøte med livet etter å ha blitt påkjørt av motorkjøretøy i 2023.

– Det er gitt åpning for at Mattilsynets kan gi kortvarige tillatelser til nødfôring av rådyr i områder der skrantesjuke ikke er påvist. Vi kan ikke gi generelle tillatelser til nødfôring, uttaler Mattilsynet.

– Nødfôring skal likevel gis i et kortest mulig tidsrom, fastslås det.

– Vi mener at tidsrommet fram til 15. april sikrer at dyra får mat fram til de klarer seg selv, men de skal uansett ikke fôres lenger enn høyst nødvendig, konkluderer Mattilsynet.

Mattilsynet gir tillatelse til nødfôring av rådyr på de 22 konkrete stedene det er søkt om (se egen faktaramme).