Nasjonal sykehusplan sier at vi må samle det ypperste av spesialistene i store regionsykehus, og så må vi ha en ryggrad av gode, lokale akuttsykehus i hele landet.

Vi har store regionsykehus i Oslo, Bergen, Trondheim og det bygges nå i Stavanger og Drammen. Vel og bra. Men hva er det helsebyråkratene tenker på når de peker på Mjøsbrua som plassering av det neste store regionsykehuset?

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Moelv! Er det ikke noe som skurrer?

Vi sitter nå med evalueringsrapporten etter etableringen av regionsykehuset i Østfold. Konklusjonen er «for lite og for trangt». Beslutningen om byggestart den gangen ble tatt på grunnlag av et budsjett som nettopp forutsatte «for lite og for trangt». Må samme feil gjøres på nytt?

Sykehuset Innlandet gjorde en evaluering av ulike modeller i 2017 som de sendte på høring og anbefalte ett hovedsykehus etter modell fra sykehuset i Østfold. Dette ble betegnet som «liv laga» den gang. For at ingen av byene skulle få Mjøssykehuset og de andre tape sykehusene sine, gikk de for en løsning der alle tapte. Derfor ble det pekt på Mjøsbrua.

Det nest beste alternativet i denne evalueringen, var å gå videre med to sykehus i Innlandet, alternativt tre. Fylkespolitikerne gikk for ett hovedsykehus. Siden har det rent mye blod i Mjøsa.

Sykehuset Innlandet har selv innsett at Mjøssykehuset faktisk blir «for lite og for trangt» og har endret målbildet sitt. Nå er det gjort plass til tre sykehus i dette bildet (som for øvrig må få plass i en mindre ramme etter at de sørlige deler av Hedmark ble overført til et annet opptaksområde).

Sykehuset Innlandet har regnet på hva som er «liv laga». Men det som var «liv laga» i 2017 er ikke lenger aktuelt. Vi får håpe Helse Sør-Øst er klar over det og at det er våkne styremedlemmer der som vurderer på nytt hva som er «liv laga» for Innlandet.

Er det fortsatt «liv laga» å brenne av 10 - 12 milliarder på et hovedsykehus i Moelv i tillegg til behovet for oppgradering og vedlikehold av ytterligere to sykehus?

Det største problemet med disse planene er at ledelse og styre tar ned kapasiteten i dagens sykehustilbud og lar bygningene forfalle for å spare penger til dette nye regionsykehuset. Vil vi det? Er dette til det beste for Innlandets innbyggere?

Ingen av våre byer er store nok til å huse et stort regionsykehus. Det vi trenger er gode lokale akuttsykehus.