Mandag til tirsdag er det ventet store nedbørsmengder over store deler av Østlandet. Så store er nedbørsmengdene at det utløser farevarsel over et stort område.

Valdres er en del av farevarselet for jord og flomskred: – Skredhendelser kan forekomme, advarer Meteorologisk Institutt.

Opp til 70 millimeter

Det er store nedbørsmengder som kan skape utfordringer over store deler av Østlandet. Mandag og første del av tirsdag ventes mye regn og kraftige byger.

– Mange steder vil få 30 til 40 millimeter i løpet av 24 timer. Der de kraftigste bygene treffer kan det bli opptil 70 millimeter i løpet av 24 timer, opplyser Meteorologisk Institutt.

Veier kan bli stengt

Utsatte veistrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen og følg med på værradaren, oppfordrer Meteorologisk Institutt.

Videre oppfordres man til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. I tillegg skal man holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv.

– Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, varsler Meteorologisk Institutt.