Han kan ikke komme til Gjøvik, Lillehammer, Brumunddal og Hamar uten å si noe om sykehussaken. Til det er temperaturen for høy. Spesielt i gamle Oppland.

Det er tunge lokale Ap-ledere som de siste dagene har gitt støtte til Gjøvik Ap, som mener det som skjer nå med Mjøssykehus-modellen er trenering. Gjøvik Ap krever at regjeringen skjærer gjennom - om det så går på regjeringssamarbeidet løs.

Kommer ikke med konklusjonen

Nå tror vi neppe det er slik at regjeringssjefen kommer til Innlandet på 1. mai for å avsløre hva regjeringen har besluttet.

Formelt ligger sykehussaken på helseministerens bord. Det er hennes prosess.

Men vi tror at taleskriveren til Støre også må legge inn noen ord om Mjøssykehuset - for å svare opp frustrasjonen og sinnet. Han vil si han forstår utålmodigheten, at sykehussaken er viktig for mange, og at saken sees på med stort alvor.

Om han kommer til å si noe annet og konkret, vet vi først når vi har hørt appellene han skal holde.

En annen som kunne ha sagt noe, men som har sagt lite, er Trygve Slagsvold Vedum, Sp-lederen fra Stange i tidligere Hedmark. Det er nemlig den joviale Sp-lederen Ap-politikerne mener trenerer saken. Det er også partifeller som mener det samme. De håper at pogså han vil se at Mjøssykehus-modellen nå må landes - og at det er rett sett fra begge sider av Mjøsa, og også ut fra et nasjonalt perspektiv.

Uenige om Mjøssykehuset

Vi må kanskje vente på et par avsnitt i et par biografier før vi får skikkelig innsikt i det som nå skjer i kulissene i sykehusstriden. Akkurat nå er det mest rykter.

Det kan være at det har vært og er krevende diskusjoner i underutvalget til de to partilederne, at Støre og Slagsvold Vedum har hatt fokus på andre, tunge saker og ikke har fått satt seg sammen for å lande beslutningen.

Fra før av vet vi at Slagsvold Vedum har vært for null pluss-alternativet, at han før valget sist lovet fortsatt føde og akuttilbud på Elverum sykehus. Støre har gått langt i å si at man ikke må tukle mer med Mjøssykehuset.

– Senterpartiet bærer et stort ansvar hvis de setter det man er kommet fram til i spill, sa han til OA før stortingsvalget.

Les også

Innlandets sykehus må videreutvikles

Lofthus viktig

Men prosessuelt skal departementene også ha en viktig og omfattende hånd på rattet. I sykehussaken må det pekes retning økonomisk. Skal drift og investeringer skilles fra hverandre i helseforetaksmodellen, tar dette kanskje sin tid å få utredet.

Det gjør det heller ikke lettere for regjeringen at sykehus-utbyggingen nå også omfattes av ytterligere usikkerhet om framtiden - med et bakteppe som heter Ukraina-krigen.

I sykehussaken snakkes det dessuten i de regionale kulissene om at det er sterke krefter i og rundt Helse Sør-Øst som arbeider mot Mjøssykehuset. Helse-Norges mektigste embetskvinne, tidligere helseforetaksleder Cathrine M. Lofthus, skal ha laget et saksframlegg eller et notat som angivelig skal true det nye hovedsykehuset ved Moelv, selv om det er anbefalt av styret i Helse sørøst.

Saksfremlegget bringer etter sigende inn utbyggingen i Oslo og de økonomiske konsekvensene den enorme investeringen kan få for utbyggingen i Innlandet. Tilhengerne av null pluss-alternativet og et framtidig hovedsykehus i Hamar håper at dette stemmer.

De nekter å gi seg - selv om de har flertallet mot seg hos alle som har vært satt til å ha en stemme i saken.

Les også

Bare å glede seg

Nervepirrende drama

For Mjøssykehusets tilhengere rapporteres det om både frustrerende og nervepirrende dager. De frykter at en av de viktigste avgjørelsene på generasjoner settes tilbake til start etter 25 år - og at millionbeløp brukt på utredninger og ulike prosesser har vært til ingen nytte. Prosjektledelsen for sykehusutbyggingen i Innlandet har nemlig varslet at planene vil bli utsatt enda en gang om ikke regjeringen i løpet av april sluttet seg til Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Østs valg av Mjøssykehus-modellen.

Dermed frykter Mjøsykehus-tilhengerne i Ap og Sp at alvorlig syke skal fortsette å bli skysset mellom sykehusene, sykehus som i dag mangler både fagfolk, utstyr og moderne lokaliteter. . De er redd for manglende respekt for et tydelig flertall, både hos politikere, brukere og ansatte. De er engstelige for at rikspolitikeren Trygve Slagsvold Vedum ikke kan slutte med å være lokalpolitiker og at han uansett må «helse hemmat». I så fall ryker hovedsykehuset på Moelv med tilhørende akutte og elektive sykehus samt nye viktige lokalmedisinske sentre., og det finnes ennå en grunn for Gran kommune på Hadeland for å takke for seg som en del av Innlandet.

Murring også i Sp-leiren

Det murres i også Senterparti-rekkene - spesielt i Oppland. Der finnes det fremtredende politikere som teller på knappene hva de gjør om vedtaket lokalt overkjøres, altså hvorvidt de skal melde seg ut av partiet.

Men frustrasjonen er like stor i Ap-leiren akkurat nå. Det hersker en frykt for et katastrofe-valg, dersom beslutningen ikke kommer i tide til at utbyggings-planene kan fortsette til neste fase.

Gavepakke i førvalgstid

Etter det OA forstår blir det oppfattet som en gavepakke til Høyre i Innlandet, spesielt i Oppland valgkrets. For ryker Mjøssykehuset blir valgkampen rett og slett blytung for Ap og Sp - og det midt i et område Ap og Sp tradisjonelt står sterkt.

Politikerne kommer neppe til å klare og unngå å skylde på hverandre. Politikerforakten kommer heller ikke til å bli mindre. I sum kan sykehus-saken ende opp som et århundrets symbol i regionen på det motsatte av nødvendig reform- og endringsevne.

Les også

Samling til pasientens beste