Gå til sidens hovedinnhold

Store ambisjoner for Innlandet, og resten av verden

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tiden hvor Innlandet oppfattes som tilbakelent bør være forbi. Nå skal NTNU bruke våre forente krefter på å bygge kompetanse på områder med særlig høy samfunnsrelevans – fra Gjøvik. Når nye produkt og tjenester skal testes ut, simulerer vi i beste dataspill-virkelighet.  Aldri har ny kunnskap vært morsommere, og aldri har vel Innlandet hatt et bedre utgangspunkt.

Tre år etter at Høgskolen i Gjøvik, sammen med Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag ble en del av Norges største universitet, NTNU, har akademias største ryddesjau gjort oss alle bedre.

Fusjonen mellom de ulike institusjonene har i sum gitt oss et styrket universitet. Vi har et godt universitetsfellesskap hvor vi løfter i lag, og vi gir våre campusbyer muligheten til å bygge sterke fagmiljøer ut fra de styrkene hvor de allerede har lange og solide tradisjoner.

På grunn av vår unike sammensetting skiller en kandidat fra NTNU seg fra andre kandidater. De kan samhandling, og de har verktøy og metoder til å møte fremtidens behov. Våre studenter i Gjøvik skal møte et faglig utfordrende, men godt og inkluderende læringsmiljø. Vi vet at attraktiviteten til studier og et studiested ikke bare kommer an på det faglige nivået. Vi må forsterke vårt gode samarbeid i regionen om å gjøre Gjøvik til et attraktivt studiested.

For hele NTNU er Mjøsregionen svært attraktiv. Her ser vi internasjonalt sterke industriklynger innen vareproduksjon. Det er sterke og anerkjente kunnskapsmiljøer der informasjons- og cybersikkerhet er et av Europas fremste. En ledende tremekanisk industri og et offensivt og nysgjerrig helsevesen.

En unik mulighet til å styrke regionen ligger foran oss hvis vi samler kreftene. Det er et godt utgangspunkt at startskuddet for den nye fylkeskommunen Innlandet går samtidig som NTNU i Gjøvik nå lanserer sin utviklingsplan for tverrfaglig satsing frem mot 2025. En utviklingsplan med ambisjoner og mål, som sier hvor vi skal satse mest, hvorfor og hvordan.

Regionalt har NTNU i Gjøvik en rekke satsinger sammen med sterke klynger og enkeltvirksomheter, en fellesnevner for alt samarbeidet er fokus på bærekraft og nyskaping. Dette er aktiviteter som industri 4.0, katapultsenteret for vareproduksjon, lean-virksomhet, cyber- og informasjonssikkerhet, samhandlingsreformen og utvikling av pasientsikkerhet innen helse.

Vi tror det er mulig å realisere nye muligheter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt på spesielt tre områder fremover:  

Vi finner en lang historie i vår region fra Fyrstikkfabrikken til forsvarsindustrien på Raufoss og deretter til utviklingen av det sterke fagmiljøet på informasjons- og cybersikkerhet. Både samfunnet og vi som enkeltmennesker opplever en økende digital avhengighet og sårbarhet. Grunnleggende behov som mat og vannforsyning, energi, kommunikasjon skal møtes gjennom systemer som er sårbare for feil og angrep. Vi er helt avhengig av systemer som sikrer innbyggere og virksomheter fra at systemer feiler eller fra angrep fra noen som ønsker å ødelegge eller true vårt samfunn.

Dette gjør at sikkerheten rundt digitaliseringen blir stadig viktigere. NTNU i Gjøvik har hatt informasjons- og cybersikkerhet som et strategisk satsingsområde siden 2001, og sammen med flere aktører i regionen bidrar vi til at dette kompetansefeltet både er, og skal være en internasjonal spydspiss i årene fremover.

Det er stort behov for endringer i hvordan vi produserer varer og tjenester. Behovet handler om å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Ved å satse på bærekraftig vareproduksjon, digitalisering av vareproduksjonsprosesser, bygg og byggeprosesser, tremekanisk industri og biobaserte produkter, bidrar NTNU i Gjøvik aktivt inn i et grønt skifte og til fremtidens industriproduksjon med mål om en mer bærekraftig og sirkulær økonomi. Med denne omstillingskompetansen i fagmiljøene kan NTNU i Gjøvik også i årene fremover bidra i læringsprosesser mellom offentlig og privat sektor.

Det er behov for nye løsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i spesialisthelsetjenesten, i samhandlingen mellom nivåene og i måtene som helse- og omsorgstjenestene organiseres og ledes på. Det nye sykehuset i Innlandet vil være en attraktiv partner for NTNU. Ved å satse på tjenesteforskning, pasientsikkerhet, digitalisering, informasjonssikkerhet og helsefremming bidrar NTNU i Gjøvik aktivt til innovasjon og tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten og til helsefremming i lokalsamfunn.

NTNU i Gjøvik utvikler sin spisskompetanse og er en innfallsport til resten av NTNU. Det er viktig å utnytte kompetansen innenfor hele NTNU når NTNU i Gjøvik nå skal videreutvikle vår tverrfaglige aktivitet. Vi har gått inn i 2019 med det mål at dette året skal bringe oss enda mer ut i verden. Det er vårt internasjonaliseringsår.

Heldigvis er dette noe næringslivet i Innlandet har hatt under huden i 200 år. Helt siden etableringen av Mustad og utviklingen av Raufossparken har vi sammen bygd tette bånd mellom kunnskapsmiljøer, industri og samfunn som har satt spor langt ut over våre egne landegrenser.

Vi på NTNU er sikre på at med våre sterke fagmiljøer i Gjøvik så vil vi igjen sette spor i regionen og i resten av verden.

Kommentarer til denne saken