Storberget har fått ny tittel – og det ble ikke guvernør

Han får verken kalle seg jarl, guvernør eller fylkeshøvding. Men Knut Storberget er fornøyd.