Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er Sola utenfor Stavanger som topper lønnsstatistikken, med en gjennomsnittlig månedslønn i september i fjor på 56.870 kroner. Det er hakket foran arbeidstakerne i velstående Bærum, der snittet for et snaut år siden var 55.980 kroner.

Med andre ord snakker vi om årslønner på 670.000 - 680.000 kroner, om lag 125.000 over gjennomsnittet i Norge.

Oljetunge Stavanger kommer på fjerdeplass med 52.020 kroner, Oslo på femteplass med 51.410 kroner. I bunn finner vi Frosta kommune i Trøndelag med bare 33.680 kroner i månedslønn, en forskjell på over 20.000 i måneden sammenliknet med toppkommunene.

Jordbrukskommune

Frosta er en kommune i Trøndelag som ligger på en halvøy sentralt i Trondheimsfjorden, og grenser til Levanger kommune i øst. Kommunen er en utpreget jordbrukskommune, og industrien er i hovedsak knyttet til jordbruket med næringsmiddelindustrien.

Selv legger SSB i sine kommentarer mest vekt på medianlønnen. Det fremkommer ved å sortere lønnen til alle i en kommune, og så komme frem til lønnen i midten. Dette tallet kan avvike noe fra gjennomsnittslønnen.

SSB skriver at innbyggerne i Bærum med arbeidsforhold enten i Bærum eller andre kommuner i september i fjor hadde en median månedslønn før skatt på 49.200 kroner.

Det var nesten 40 prosent høyere enn kommunen der de hadde lavest lønn, som var Røst utenfor Lofoten, med 35 400 kroner.

Oljekommune

SSB skriver at sorterer vi etter arbeidssted og ikke bostedskommune, ligger ikke lenger Bærum på topp. Med 49.500 kroner hadde de som jobbet i Sola også den høyeste medianlønnen.

Det skyldes ikke overraskende at mange av de med arbeidssted på Sola har jobb knyttet til oljenæringene. I tillegg blir en del av de som arbeider på sokkelen, registrert med Sola som arbeidsstedskommune. Disse arbeidstakerne har et høyt lønnsnivå, og det er med på å bidra til den høye medianlønnen.

Det er også til dels betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i enkelte kommuner. I 2018 var medianlønnen 6,2 prosent lavere blant kvinner enn blant menn. En typisk kvinne hadde i fjor høst en månedslønn på 39.950 kroner mot 42.590 kroner for gjennomsnittsmannen.

Dårlig betalte kvinner

Kommunen med klart størst forskjell når vi fordeler på arbeidssted, var for øvrig Fedje i Hordaland. I den likke kommunen var kvinners medianlønn var 40 prosent lavere enn menns. Fedje kommer helt oppe på tredjeplass av kommunene i fjor over gjennomsnittlsønnen.

Fedje er en øykommune i Nordhordland og består av en hovedøy (Fedje) og over 100 småøyer og holmer. Det bor imidlertid bare ca. 560 mennesker der, slik at lønnsutvalget er svært begrenset.