Stor omlegging av riksveg 4 over Lygna – slik er forslaget

Forslag til reguleringsplan for utbedring av riksveg 4 over Lygna er nå ute på høring. Planen innebærer blant annet store endringer i vegsystemet forbi Lygnasæter og skisenteret.