Prosjektet er et samarbeid mellom tre kor: Fredheim Blandede Kor, Koret Oslo Ø og Bærum Kammerkor. Det skal avholdes to konserter: Lørdag 12. november i Grønland kirke i Oslo og søndag 13. november i Gjøvik kirke. Det vil være et mektig kor med 80 sangere som deltar!

Messen er skrevet ut for kor, strykekvintett og klaver. Strykekvintetten er satt sammen av medlemmer av Ensemble Allegria og KORK. På klaver spiller Ole Gjøstøl.

Dirigentene for korene er Peder Arnt Kløvrud (for Fredheim Blandede Kor), mens Ingeborg Aadland dirigerer de to andre korene.

Peder Arnt Kløvrud er utdannet sanger og vokalpedagog. I tillegg til en rekke solistoppdrag omkring her i området, er han fast medlem av Det norske solistkor. Peder Arnt har vært Fredheims faste dirigent fra nyttår av.

Ingeborg Aadland et utdannet sanger og sangpedagog, og er aktiv som sanger, pedagog og dirigent i inn og utland, men særlig i Oslo og omegn.

Ole Gjøstøl er utdannet musikkpedagog og er lærer ved musikklinja ved Stange vdg. skole. Han har stadig oppdrag som kapellmester, arrangør og teatermusiker i Hamar-området.

Steve Dobrogosz (f. 1956) er født i Pennsylvania, USA, men har siden 1978 vært bosatt i Stockholm. Han har skapt over 400 verk, og er nok mest kjent i Norge via sitt samarbeid med Radka Toneff om albumet Fairytales som de ga ut i 1982. Hans "Messe" (som han skrev i 1992) er hans mest populære verk, og er blitt framført i over 20 land på fire kontinenter. 13. november framføres den i Gjøvik for første gang!