Stor kommuneoversikt: Så mange har lastet ned smitte-appen i din kommune

17.767 har lastet ned appen i Vestoppland. Sjekk hvor mange i din kommune som bruker den.