Regjeringen har lagt fram sin klimamelding, med klokketro på å videreføre dagens elbil-politikk. Problemet er imidlertid at sterk økning i bilbruken vil føre til vesentlig mindre kutt i klimagasser enn regjeringen tror. Og regjeringens politikk vil koste skjorta. La meg forklare;

Norge har 3 millioner personbiler. Av disse er 300.000 elbiler. Myndighetene legger stadig opp til en ganske så fri utvikling av bilbruken. Da må det bygges mange nye veier for å gi plass til alle bilene, nye 4-felts- og 6-felts motorveier. Og med slik politikk, økende befolkning og økende biltetthet, vil antall personbiler i Norge kunne ligge på 4-5 millioner i 2050.

Elbiler kjøpes nå i større grad. Folk vil spare mer penger ved å unngå å betale avgifter til staten. Sånn sett har myndighetene oppnådd det de ønsker. Men dette koster. Ifølge offentlige tall har staten i 2020 subsidiert elbileiere med 19,2 milliarder kroner. Samlet subsidiering av elbilkjøpere i årene før det ligger ifølge Aftenposten på rundt 25 milliarder.

En bil er en bil når det kommer til mange forhold, ikke minst arealbruk, uansett om det er el, bensin eller diesel. 4-5 millioner personbiler pluss alt det andre av vare- og lastebiler og turister krever stor plass. Noen tusen kilometer nye motorveier vil måtte legges over dyrkbar jord, gjennom verneverdige elvedeltaer, gjennom boligfelt, osv.

Å anlegge dette og dermed ødelegge verdifulle arealer, skape barrierer og øke forurensingen, det både koster dyrt, og det volder stor skade på miljø og klima. Skade for både mennesker og dyr. Også strømforsyningen må utbedres kraftig, med store naturinngrep. Sement- og betongindustrien er en versting når det gjelder klimagassutslipp. Skog og myrer som fjernes vil frigjøre karbon og å unngå å ta opp CO2 , etc.

Elbiler er ikke «nullutslippsbiler» som myndighetene og andre hevder. «Jo flere el-biler vi bygger, jo verre blir CO2-utslippene», sier Toyota-sjefen. Han frykter strømmangel og økonomiske problemer i Japan hvis det innføres forbud mot bensin- og dieselbiler. Den japanske strømforsyningen er i hovedsak basert på fossilt drevne kull- og gasskraftverk, slik situasjonen er for mange av de største økonomier i verden.

Sist høst gikk toppsjefen i bilprodusenten Polestar ut og ba bilprodusentene bli ærligere overfor kunder om hvordan produktene påvirker miljøet, blant annet at deres egen elbil Polestar2 forlater fabrikken med et karbonavtrykk på 26 tonn som er dobbelt så mye som en Volvo XC40 med fossilmotor.

Levetiden på elbiler er ikke høyere enn fossilbiler, snarere tvert om. Og med vesentlig høyere karbonavtrykk i produksjon av elbil, samt store klimagassutslipp fra infrastrukturbygging, blir fort elbiler og fossilbiler like gode eller like dårlige på klimagassutslipp. Vinningen går opp i spinningen. Samtidig som staten har brukt enorme pengebeløp, som kunne vært mye bedre anvendt.

Det som virkelig monner når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser og miljøskader, er å redusere bilbruken.

Det lar seg gjøre å redusere bilbruken, hvis vi vil. Men forbrukspress og grådighet, samt noe manglende vilje hos enkelte øvrighetspersoner står blant annet i veien for en bedre fremtid på dette feltet. La oss håpe at det også hjelper å gjenta at dette også handler om våre barnebarns mulighet til en grønn og trivelig jord.