Stoppet potensielt utbrudd etter smitte i barnehage: – Lettet

Godt smittevern i Bjørnsgård barnehage stoppet trolig et større smitteutbrudd i Øste Toten.