Stopper kommunens planer om tursti: – Vedtaket er ugyldig

Kommunen ga dispensasjon fra kommuneplanen og tillot bygging av sti tilrettelagt for rullestolbrukere.