I alt for lang tid har folk flest og norske bedrifter som nå sliter med strømregninger måttet vente på at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tar dem på alvor. Nok er nok. Stopp strømranet. Strømprisene må ned for å sikre en enklere hverdag for folk flest. Strøm er noe vi alle må ha.

Folk har fått en vanskeligere hverdag med denne regjeringen. Rekordhøye strømpriser flår familier landet rundt, bedrifter sliter og folk forteller at de sitter hjemme og fryser. Strøm er ikke noe luksus, men noe alle trenger. Da er det ikke rart folk blir frustrerte når Støre og Vedum er handlingslammet i møte med skyhøye strømpriser. Det virker ikke som om de forstår alvoret for vanlige folk.

Kraftkrevende bedrifter varler om permitteringer. Flere veksthus har allerede redusert produksjonen av mat kraftig og permittert ansatte. Strømstøtten fra regjeringen er kun smuler, og ikke er en seier for vanlige folk.

Staten fortsetter å håve inn titalls milliarder i økte strøm og gasspriser, og tallene viser at folk flest har fått skyhøye strømregninger sammenlignet med i fjor, selv med Støre og Vedums strømstøtte.

FrP vil ha en makspris på 50 øre. Allerede i august utfordret vi Høyre-regjeringen på at de burde fjerne hele elavgiften og stanse elektrifisering av sokkelen med strøm fra land. Gjennom hele høsten og nå på nyåret har vi gjentatt forslagene i Stortinget for å få Ap/Sp-regjeringen til å iverksette tiltak mot de høye strømprisene, men gang på gang ble forslagene våre nedstemt av regjeringspartiene.

For å stoppe strømranet og sørge for at folk flest får en enklere hverdag, er FrPs forslag å innføre makspris på 50 øre per kilowattime, et tiltak som også skal gjelde for bedrifter. Regjeringspartiene må være konstruktive og legge vekk de ideologiske skylappene. Nå får det være nok politisk spill. Folk trenger handling.

Strømranet må stoppe nå!