Stopp raseringsplanene for Oppland-sykehusene

Av
DEL

MeningerDet siste styremøtet i SI viste at de økonomiske resultatene ikke var «akseptable». Akseptable for hvem? Pasientene som ble behandlet? Eller for SI-styrets egne budsjetter og planer?

Styret (SI) legger skylden på sykehusene i Gjøvik og Lillehammer. Ja nestleder i styret Tor Berge hevdet at han ikke hadde sett noe verre resultater noen gang og styret var frekke nok til å legge skylden på overnevnte sykehus og forlangte nye store nedskjæringer i tillegg til alle de meningsløse nedskjæringene som har blitt gjennomført de siste 16 årene.

Styret i Helse sør-øst og styret i SI vurderer aldri sine egne feilbudsjetteringer.

- Det er overnevnte styrer sin negative innstilling til Oppland og enorme positivitet til Hamar og Hedmark i alle årene siden foretaksmodellen ble gjennomført, som er hovedårsaken til Oppland sin «negative» utvikling.

- Tabellen under viser hvor bra sykehusene i Oppland ble drevet før tidligere styrer i SI og HSØ begynte med herjingene sine.

Effektive kostnader

Fylke

2000

2001

2002

Relativt kostnadsnivå. Snitt Norge = 1.00

Hedmark

Oppland

1.06

0.94

1.09

0.98

1.05

0.94

Driftsutgifter pr. innbygger

Hedmark

Oppland

25.336

22.336

27.961

25.961

27.166

24.408

For å underbygge påstandene våre kan det være på sin plass å se på utviklingen vedrørende nedtak av kirurgiske og indremedisinske døgnsenger.

Fra 2003 til 2009 ble antall kirurgiske sengeplasser i Oppland tatt ned med 33 prosent.

I samme periode ble nedtaket i Hedmark på 9 prosent. Her ligger årsaken for den svært ulike økonomiske utviklingen som har pågått fram til nå.

For indremedisin med overvåking var nedtaket for Oppland i samme periode på 20 prosent.

For Hedmark var nedtaket på 5 prosent.

Og slik har det fortsatt fram til nå.

Denne utviklingen har flertallet av politikerne i Oppland godtatt uten å protestere på noen ting.

Heldigvis ser det ut til at noen omsider våkner. Seks ordførere i Gudbrandsdalen protesterer på de nye og omfattende nedskjæringene. I følge det vi har lest mangler det mye på forståelsen av de økonomiske realitetene. Det går ikke an å gå god for at det bygges et nytt hovedsykehus og samtidig tro at alle andre lovnader fra HSØ og SI lar seg gjennomføre, uten enorme nedskjæringer i alle andre aktiviteter.

Likevel er vi glad for at det omsider kommer sterke reaksjoner mot de blodige nedskjæringene.

Like fornøyd går det ikke an å være med politikerne i Gjøvikregionen (ikke alle, men de største partiene, Ap, Sp og H har sviktet totalt). De har sittet musestille og lagt til rette for nedleggelse av akuttsykehuset i Gjøvik. Et fullverdig akuttsykehus skal byttes ut med et mulig sykehus med planlagte oppgaver. En merkelig strategi må man kunne si.

Det eneste som nå kan stoppe det HSØ og SI planlegger, er at alle gode krefter for å bevare sykehusene i Oppland slår seg sammen og lager en kraftig motstandsfront mot planene og forlanger at våre sykehus får det som trengs for å rette opp alle feilene som diverse styrer i HSØ og SI har forårsaket.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags