Stopp kostnadskuttene i Sykehuset Innlandet

Av
DEL

MeningerValget er over, og nå begynner slakteprosessen for styret i Sykehuset Innlandet (SI). Dette styret har selvfølgelig vurdert hvordan de skal tilfredsstille styrelederen i Helse Sør-Øst (HSØ) sitt krav for å få lov til bygge et lite sykehus i Moelv. Det har vært viktig å holde alle sykehusplaner i Innlandet unna enhver valgkamp siden 2005. Det var derfor alle partiene utenom Rødt og Miljøpartiet de grønne, ikke meldte seg på Sykehusaksjonene sitt store planlagte møte i Gjøvikhallen den 03.04.19. De svarte ikke en gang. Senterpartiet var antageligvis livredde for å måtte stå til ansvar for sin sterke sentraliseringsiver i Oppland.

Styrelederen i HSØ har jo selvsagt «svært store kunnskaper» om sykehusdrift og derfor følger han sin store kongstanke fra sin tid som bankdirektør: Nedskjæringer og innstramminger uten omtanke for befolkningen som trenger tjenestene.

Kaldt og kynisk forlanger han og hans undersåtter i styret i HSØ at kostnadene i Hedmark og Oppland skal skjæres ned, selv om dette medfører et langt dårligere helsetilbud for befolkningen i våre to fylker.

Styret i SI er ikke vonde å be. De har den samme tilnærmingen til denne prosessen. Med liv og lyst går de løs på oppgavene de får servert fra HSØ. De veit at skal de få løst ordrene om å få orden på økonomien, må de eksisterende sykehusene blø. Ikke litt, men pulsåra må kappes både her og der.

De har det ikke lett om dagen.

De veit at skal de kutte pulsåren på for eksempel Gjøvik sykehus, for å få til store nok nedskjæringer, må de ta hele avdelinger ut. Tar de ut den største indremedisinske avdelingen i Oppland og Hedmark, blir jo ikke pasientene borte. De må få plass et annet sted. Gjøvik Sykehus betjener et område med over hundre tusen mennesker. Skal de tas imot på Lillehammer? Hvor mye må Lillehammer da investere for å kunne ta imot den store gruppen pasienter fra Gjøvik sitt opptaksområde? Antakelig flere hundre millioner kroner. Det samme regnestykket vil måtte gjøres opp uansett hvem som må blø og hvem som skal måtte investere i nytt utstyr og lokaler.

Kravet fra HSØ er fullstendig uansvarlig og føyer seg inn i rekken av slike krav landet rundt, krav som vil ende med et oppsplittet og ødelagt helsesystem. Vi minner om at også fastlegene har fått kniven på strupen: Bruke mindre tid på pasientene. Hvem skal ta seg av dem?

Det er en stor mulighet for at styret i SI foretar store nedskjæringer som ikke lar seg rette opp og dermed får katastrofale virkninger på både kort og lang sikt.

Det eneste rette for styreleder Anne Enger må være å nekte å gå med på slike uansvarlige krav fra HSØ. Hun bør si klart ifra at store kutt vil gå ut over alle pasientgruppene og at hun ikke kan eller vil gjennomføre HSØs krav.

Administrerende direktør Alice Beate Andersgaard, som jo har lang utdanning og erfaring på føden og var en viktig premissleverandør for aksjonen mot nedleggelse av føden på Gjøvik i 2003, veit godt at det ikke lar seg gjøre å foreta disse store nedskjæringene som trengs for å oppnå målet om penger til nytt sykehus i Moelv.

Begge bør si klart ifra: Nei til kostnadskutt – vent til Stortinget har vedtatt strategien og bevilget pengene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags