Stinn brakke på folkemøte. Einaingene ga full støtte til ny motorvei

Alvoret siger inn for dem som vil ha framtidens riksveg 4 over på vestsiden av Einafjorden. Nå haster det.