Ledelsen i Nordre Land kommune har stengt dørene for oss i Valdresbanen. Slik virker det i hvert fall. Ingen henvendelser eller brev blir besvart. All kommunikasjon er lagt død. Kommunedirektør, ordfører, kommunalsjef, etatsledere og kontormedarbeidere, ingen svarer. Det råder en total stillhet fra alle nivåer i kommunen. Slik har det vært i over et år. Vi stiller oss totalt uforstående til dette, noe som også åpner for en rekke spekulasjoner.

Hva er det som egentlig skjer bak gardinene på kommunehuset om dagen? Gjelder denne stillheten bare oss eller er det også andre som har samme erfaring? Er dette bare tilfeldigheter eller skyldes dette bevisste valg? Hvem i så fall er det som styrer dette løpet? Og hva er i så fall motivet? Spørsmålene er mange.

Vi har ikke svarene. I beste fall skyldes dette personellmangel eller kun slurv og unnfallenhet i saksbehandlingen og ved rutinene i kommunen. Like fullt er dette fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på god forvaltningsskikk og et brudd på Forvaltningsloven. Et enkelt eksempel er kravet om å bekrefte mottatt korrespondanse med henvisning til relevant saksbehandling, loggføring og tilhørende tidsfrister.

Hvis det skyldes bevisste handlinger, er saken straks mye mer alvorlig. Som for eksempel samrøre mellom politikk og administrasjon.

Vi har i lang tid forsøkt å finne en positiv og konstruktiv dialog med kommunen. Det har vist seg å bli vanskeligere og vanskeligere med dagens regime med ordfører Ola Tore Dokken i spissen. I tillegg har relasjonen blitt mer og mer uforutsigbar. Vi vet ikke hvordan vi skal forholde oss til situasjonen hvor Valdresbanen igjen er i ferd med å bli en politisk het potet hvor partipolitikken viser ansikt.

Vår lille bønn er å få til en dialog hvor vi kan få svar på våre synspunkter om stasjonens helhetlige verdi som kulturarena, om vi kan få leie lokstallen og restaurere den, videreutvikle turisme, leie av lokaler til Midtpunktfestivalen, som fokuserer på lokal historie. Hva vi skal gjøre med jernbanen? Får vi støtte til vår søknad om kulturmidler, kan vi få til en leieavtale om stasjonen? Dette og en rekke andre henvendelse tørster vi å få tilbakemelding på. Men ingen ting blir besvart.

Som forening er Valdresbanen en betydelig og viktig aktør i det lokale og det regionale kulturbildet i Innlandet og Land. Valdresbanen tar vare på og vedlikeholder banen med alle dens fasiliteter som lokomotiver, vogner, spor, bygninger og andre installasjoner. All innsats og alt arbeid skjer gjennom frivillighet basert på idealisme og interesse for historien og kulturarven vår. Vårt mål er nemlig å bevare banen som et viktig og levende kulturminne for framtida og for generasjonene som kommer.

Det er viktig å legge til at Valdresbanens rolle også må ses i sammenheng med hele den regionale kulturhistorien om samferdsel. Det var samferdselen og toget som bygde regionen vår. Og nå den 28. november var det akkurat 120 år siden det første toget kom til Dokka.

Kall det gjerne en insinuasjon, men all denne tausheten tolker vi som et bevis på at kommunen og dets ledelse har null interesse for banen og dets samfunnsverdier. For å trekke dette ytterligere videre kan det også tolkes som at vi er gjenstand for motarbeidelse og at det foregår en skjult kampanje blant den politiske ledelsen.

Vi oppfordrer kommunens ledelse om å komme på banen.