Hagebakke stilte spørsmålet til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i 2016. Den gang svarte hun at hun ville vurdere hvordan det skal tas hensyn til miljømessige konsekvenser ved innkjøp.

– Nå finner jeg grunn til å spørre på ny. Jeg er skuffet over at det kan se ut til at ingen ting har skjedd fra statsrådens side. For enhver framstår kjøpet av store volum fra Kina som lite fornuftig når en kjenner den høye kvaliteten rullatorene fra Topro representerer, sier Hagebakken til OA. Mandag leverer han et spørsmål som lyder slik:

«Har statsråden i det hele tatt foretatt seg noe, slik det er blitt lovet, og hva vil regjeringen gjøre, for at miljøhensyn blir et kriterium i valg av leverandør ved anbud i NAV?»

– I begrunnelsen kommer jeg til å vise til mitt spørsmål og statsrådens svar i 2016, samt påpeke viktigheten av at statlige innkjøp så langt som mulig må ivareta norske arbeidsplasser når produktene representerer meget høy kvalitet og pålitelighet. Når det gjelder miljøhensynet, handler det i dette tilfellet særlig om den lange transporten, men også om framstillingen av selve produktet. Topro møtte for øvrig nylig Opplands-benken på Stortinget om saken, sier han.
Hagebakken sier til OA at han må vente til mandag fordi han har brukt denne ukas kvote på to spørsmål til regjeringen.