Gå til sidens hovedinnhold

Stiftelsen Rettferd – rettferdskampen fortsetter

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere fylkesmann Knut Korsæth har helt fra starten av vår stiftelse vært en meget positiv aktør, særlig under stiftelsens etablering, men også i ettertid. Hans interesse i å hjelpe de svakest stilte i vårt samfunn, og å forsvare rettferd, har slik vi bedømmer det vært hans varemerke.

Beklageligvis må vi korrigere Korsæths leserinnlegg i OA den 20. desember, da den inneholder faktafeil. Han hevder at vår stiftelse har endret fokus, relatert til vår langtidsstrategi. Han har i likhet med mange andre i Norges land forståelse for at vi nå ønsker å endre navnet, til Stiftelsen Rettferd, hvor taperbegrepet er fjernet. Dette særlig grunnet svært mange tilbakemeldinger om at navnet virker stigmatiserende.

Men stiftelsens hovedmål og virke er og blir å søke oppreisning. Dette er i henhold til stiftelsens statutter, som ikke er endret. Samfunnet er i endring, og stiftelsen må endre og tilpasse seg i tråd med dette.

Korsæth hevder videre at antall saker har gått ned. Da må det opplyses at saksmengden igjen er økende, og har nådd over 200 nye enkeltsaker i 2019. Imidlertid ser vi en del endringer i type saksproblemer, et resultat av dagens samfunnsproblemer som er under endring. I tillegg til stiftelsens primære oppgave, arbeides det også med forebyggende tiltak på flere områder, blant annet mobbing, verbalt som på nett, i skole og samfunn.

Det burde være unødvendig å minne om hva det koster vårt samfunn å «produsere» flere tapere, derfor forebyggende tiltak. Kanskje Korsæth fremover kunne tenke seg å bruke sin tid, kunnskap, kapasitet og nettverk på å få på til en helhetlig gjennomgang av offentlig oppreisningsordninger? Det ville være i henhold til hva Korsæth selv skriver i sitt leserbrev, samt av avgjørende betydning for de som har behov for disse ordningene – også i fremtiden.

Vår stiftelse er helt avhengig av bevilgning fra det offentlige, for i det hele tatt å kunne drive denne. Det er derfor helt uforståelig at noen svært få stiller spørsmål om stiftelsens berettigelse og driftsform, og at stiftelsen bør nedlegges, relatert til en stadig økning i vår saksmengde. Jeg henstiller til kritikerne å søke saklige opplysninger om stiftelsens virksomhet, økonomi og driftsform, ved å kontakte vårt kontor på Dokka, før det utøves kritikk i offentlige media.

Rettferd for alle må gjennomsyre våre tanker, ord og gjerninger!

Kommentarer til denne saken