Sterkt uenige om riksvei 4: – Våre beregninger er riktige

Statens vegvesen og Nye Veier er enige om tallene, men får likevel helt ulike svar på nytten av en firefelts motorvei langs hele riksvei 4. Hvorfor?