Gå til sidens hovedinnhold

Sterkere velferdstjenester og bedre beredskap

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronapandemien er ikke over, men den har vist oss hvordan vi som samfunn står rustet til å møte utfordringer.

Til tross for formidabel innsats fra befolkning og Fagforbundets mange medlemmer som stod i første rekke i tjenestene, hadde ikke helsevesenet tilstrekkelig kapasitet og utstyr til å håndtere en pandemi. Tvert imot var det nettopp faren for at helsevesenet skulle bryte sammen som førte til at mange bedrifter, barnehagene og skolene måtte stenge. Innlandet har ikke denne gangen vært hardest rammet, men vi har kommuner i Innlandet som har hatt mye Covid-19 tilfeller og mange i karantene.

Koronakrisa har vist hvor viktig det er med god kapasitet i helse- og velferdstjenestene. Krisa har også vist hvor viktig det er med gratis, offentlige velferdstjenester. Fagforbundets medlemmer er hverdagsheltene som i de siste månedene har utført de samfunnskritiske jobbene i samfunnet. De offentlige tjenestene har raskt omstilt seg for å møte koronakrisa, og medlemmene våre har godtatt nye arbeidsoppgaver og endrede arbeidsvilkår.

Norge kunne vært bedre forberedt da koronapandemien rammet oss. Etter svineinfluensapandemien i 2009 rapporterte helsevesenet om manglende smittevernutstyr, og det ble krevd styrking av lagrene. I 2014 pekte Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap på pandemi som den mest sannsynlige risikoen som truet Norge. Mangelen på smittevernutstyr øker faren for smittespredning og utsetter helsearbeiderne for uakseptabel risiko.

Koronakrisa har vist at helsevesenet har for liten lagerbeholdning av nødvendig smittevernutstyr og legemidler, i tillegg til at sykehusene mangler tilstrekkelig kapasitet og utstyr for å møte en pandemi. Fagforbundet Innlandet mener at Stortinget må sikre at vi får en varig nasjonal produksjon av nødvendig smittevernutstyr og medisiner, og at framtidas helsevesen må ha en viss overkapasitet for å kunne håndtere nye kriser.

Vi bør også «tenke gammelt» om hva som er forsvarets oppgaver. Hvis hovedoppgaven er å beskytte befolkningen mot trusler utenfra, i vid forstand, bør vi revurdere salget av 35 feltsykehus som lå pakket og klare. Det hadde potensielt økt behandlingskapasiteten dramatisk.

Vi vil delta aktivt i arbeidet for å gjøre Norge bedre rustet til å møte liknende pandemier i framtida. Samtidig vil vi bruke kreftene våre på å bekjempe den rekordhøye arbeidsløsheten og møte de økonomiske problemene pandemien har skapt.

Fagforbundet Innlandet reagerer derfor kraftig på at lederne for NHO og Norsk Industri nå har funnet tida inne for å advare mot at offentlig sektor skal «ese ut», ved at det kan bli flere offentlige arbeidsplasser. Arbeidsgiverorganisasjonen har kjempet for at staten skal gi økonomisk støtte til private bedrifter, samtidig som de går til angrep på offentlig sektor og ansatte, som har jobbet på spreng i helsevesenet og andre samfunnskritiske yrker. De forsøker å skape et feilaktig inntrykk av at det er en motsetning mellom privat og offentlig sektor.

Fagforbundet Innlandet mener at koronakrisa har vist at vi trenger en sterk velferdsstat, gode offentlige velferdstjenester, samarbeid i arbeidslivet og styrket beredskap.

Kommentarer til denne saken