Er det et rått politisk spill vi ser under behandlingen av sykehussaken i de to siste styremøtene i Sykehuset Innlandet (SI) og Helse Sør-Øst (HSØ)?

Grans-ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) setter ord på #denfølelsen. Hun frykter de tre Hamar-representantene som stemte mot Mjøssykehuset i SIs styre, med viten og vilje ville svekke styrevedtaket ved å ikke skape enstemmighet – selv etter at deres argumenter var hørt, men ikke ville fått flertall. Og, etter HSØs seneste møte, murrer en følelse bak i hodet om at de som kjemper for nullplussmodellen og nytt sykehus på Hamar, har funnet alliansepartnere i stemmer som ikke har gitt opp kampen for Ullevål sykehus. Altså at en hestehandel kan være på gang, på et eller annet nivå.

Det er friskt å si dette høyt, men Thorsen er ikke alene om å bale med slike tanker. De fleste nøyer seg likevel med å poengtere at saken må få sin løsning nå, og det må bli den løsningen som politikken, fagmiljøene og brukerutvalget har stilt seg bak.

– Jeg håper virkelig det er demokratiets flertall som vinner fram, og ikke makta som rår, sa Thorsen med klar adresse til den opparbeidede sykehusfaglige tyngde Hamar-forkjempere har lagt bredsida til med.

Forkjempere for Hamar-sykehuset fikk imidlertid vann på mølla da noen i Helse Sør-Østs styre ba om flere klargjøringer i sin gjennomgang av konseptrapporten, den siste før endelig vedtak skal fattes 22. september. For eksempel har Hamar Ap tilsynelatende tolket dette som at styrelederen etter de oppdaterte utredningene var kommet i tvil, og at det er et sterkt signal, siden det var han som brukte sin dobbeltstemme for å avverge Brumunddal-kuppet i fjor.

Men ingen av spørsmålene er upløyd mark i denne svært omfangsrike utredningen. Prosjektledelsen anslår at 90 prosent av svarene styret ber om, er å finne i materiellet. Men kanskje er det for mye forlangt at HSØ-styret skal ha pløyd nøye gjennom alle sidene i utredningen, som gjennom to tiår må ha passert flere meter i høyde? I fredagens møte ble det i alle fall av SIs styreleder påpekt at det er forskjeller i hvor tett sykehusstyret og foretaksstyret har fulgt saken.

– Vi er langt mer informert om det som har foregått, sa Toril B. Ressem.

Det er en utfordring til administrasjonen som skal skrive underlaget til den avgjørende styresaken de nærmeste dagene. Mens SIs administrerende direktør benyttet utfordringen fra Erik Ringnes (V) til å adressere påstanden fra Hamar-regionen, om at Mjøssykehus-modellen uansett ikke vil bety så stor samling av fag som ønsket er.

– Jeg vil påstå det er en ubegrunnet påstand at vi får en økt fragmentering av tilbudet. Vi samler de spesialiserte funksjonene i ett sykehus, mens det fortsatt er et mål om å desentralisere både poliklinisk virksomhet og for eksempel dialyse og cellegiftbehandling til nærmere der pasientene bor, sa Alice Beate Andersgaard.

Det eneste som er sikkert, er at sykehustilbudet vil måtte bli noe annet i framtida enn i dag. Både faglig, teknologisk, økonomisk og befolkningsmessig utvikling tilsier det. Men fortsatt hersker usikkerhet og spenning om HSØ gjør et vedtak om strukturendring 22. september. Fredagens møte etterlot dog ingen tvil om hva det store flertallet av politikerne forventer at HSØ-styret gjør. Flere poengterte at tida er overmoden for å komme videre mot en satsing på spesialisthelsetjenesten i Innlandet nå.

– Vi er så nær konsensus i denne saken som Innlandet kan komme noen gang, så det er en liten katastrofe om vi ikke får en beslutning nå, sa Trysil-ordfører Merete Myhre Moen (Sp).