– Rett og slett imponerende. Det er den kommunen i Innlandet som går mest fram, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen, til NRK Innlandet.

Han peker på god variasjon i næringslivet og høy sysselsetting som noen av årsakene til at Valdres-kommunen havner på sjetteplass av 130 kommuner med færre enn 3500 innbyggere.

Også Søndre Land gjør et kraftig byks på barometeret. De tar en 2. plass innen pleie og omsorg, skriver Kommunal rapport. Det nye omsorgssenteret Hovlitunet er antatt å være hovedårsaken.

Innlandet i bunnen

I kåringen måler NHO kommunenes økonomiske bærekraft og næringslivets lokale vekstkraft og rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Fylket som rangeres på topp er Oslo, deretter Rogaland og Viken. På bunn finner vi Innlandet, Troms og Finnmark og Nordland.

Innlandet rangeres som nummer ni av landets 11 fylker.

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum. Gjeninnhentingen etter korona gir fremgang i 278 av 356 kommuner, opplyser NHO på sin hjemmeside.

I Kommune-NM gjør store kommuner det bedre enn små. De 100 lavest rangerte kommunene har bare 2160 innbyggere i gjennomsnitt.

- Kommuner som rangeres høyest er typisk større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av industri, oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til enkelte reiselivskommuner. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene er distriktskommuner preget av fraflytting og aldring, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NHO.

Basert på statistikk

– At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen eller fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid, sier Dørum.

Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

– Kommuner som gjør det godt i Kommune-NM har gjerne mange i jobb, et variert næringsliv, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy andel private jobber, befolkningsvekst og en god økonomistyring, sier Dørum.

Kommune-NM sammenstiller 19 ulike indikatorer på fem ulike områder, alt basert på statistikk fra SSB og NAV. Kommune-NM sier således ikke noe om den enkelte kommunes næringsvennlighet, ei heller hvor i Norge det er best å bo.

Årets kommune-NM er basert på tall for 2021. Utviklingen de siste to årene har vært sterkt preget av koronapandemien, tilhørende smitteverntiltak og endringer i etterspørselen. For hver indikator rangeres kommunene fra 1 for høyest score til 356 for lavest score.