I løpet av 2022 planlegges avganger hver time i grunnrute til og fra Gjøvik, dobbelt så ofte som i dag. Derfor gjøres det nå tiltak langs hele banen for å fjerne flaskehalser og bygge ut kapasiteten slik at det blir plass til flere tog.

Dette skriver Bane Nor i en pressemelding.

De skriver også at mot slutten av 2022 skal det nye digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) settes i drift på Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik.

- Dette gir en mer punktlig, stabil og sikker jernbane, skriver de.

Kummer og kabler

Denne helgen gjøres forberedende arbeider for ERTMS flere steder langs Gjøvikbanen – ved Movatn, Stryken, Åneby, Hakadal, Jensrud, Grua, Bleiken, Kjelsås, Grefsen og Tøyen.

- Blant annet skal vi bygge kummer og føringsveier for kabler, skriver Bane Nor

Videre skal diverse spor- og anleggsarbeid utføres ved Gjøvik stasjon, hvor nye spor for hensetting (parkering) av tog er under bygging.

Graving

Det blir maskinelt sporvedlikehold (pakking og stabilisering av sporet) på korte delstrekninger mellom Kjelsås og Jaren. Mellom Roa og Jaren blir det også punktvis bytte av skinner, og på Jaren stasjon blir det gravearbeid for nye kabeltraséer i samband med nye spor for hensetting av togsett.

I tillegg gjøres ulike oppgaver knyttet til drift og vedlikehold mens banen er stengt, blant annet rutinemessige kontroller av signalanlegg en rekke steder, samt kontroll av kontaktledningsanlegget ved Roa stasjon.

Reisende bes å bruke ulike digitale plattformer for å holde seg orientert om alternative reisemåter.