Det er unntakstilstander om dagen, permitteringer, sykmeldte, oppsagte og arbeidsledige. Elever og barn er hjemme fra skoler og barnehager. Situasjonen er helt ny, og har vart kun kort tid. Dette kan bli langvarig.

Foreldre og barn får en totalt ny situasjon, fra å være sammen i helger og ferier er man nå i samme hus 24 timer i døgnet. Mange klarer det fint med aktiviteter og lekser, samt spill og lignende. Andre sårbare familier får nå en ekstra utfordring. Hadde en trøbbel med rus, psykiske lidelser og lignende før pandemien, forsterkes bråk, uro og angst nå med alkohol.

Leser flere steder at omsetningen på polet er doblet siste uke. For barna sin skyld; steng polet straks, og sett begrensninger på ølsalg i butikkene. Vi klarer oss faktisk fint uten alkohol noen uker. Ta deg en solo, kom deg ut på tur, og behold optimismen innad blant venner og familie. Dette går over, men vil ta noe tid.