Stian Olafsen har vært ute med et innlegg som vekker engasjement både i og utenfor Ap, og slik har han nok villet det når han har gått ut åpent og ikke tatt debatten innen eget parti. Jeg skal ikke mene alt for mye om hvilke grep Ap må ta for å vinne tilbake velgere, men jeg får lyst til å formidle mitt inntrykk av innlegget. Først dette om at alle arbeidere hører hjemme i Ap og at alle på gølvet hører hjemme i Ap. Jeg har mange års høgskoleutdanning og har alltid jobbet på gølvet, som pleier på institusjoner for funksjonshemmede, i barnehage, i skole, på barnehjem (den gang det fantes), som leder på avdeling for arbeidsterapi, ja sågar som hjemmehjelp i Oslo kommune et halvt års tid. Mange erfaringer å ta med seg og innsikt i mange menneskeskjebner underveis. Men jeg har aldri stemt Ap. Jeg feirer 1. mai og er takknemlig for den innsats arbeiderbevegelsen har gjort for våre alles rettigheter innen arbeidslivet. Men eier Ap disse holdningene til solidaritet og rettferdighet i dag mer enn enkelte andre partier? Jeg mener nei.

Jeg er enig i at det er viktig at folk fra alle samfunnslag og yrker og arbeidsplasser engasjerer seg politisk, men jeg kan ikke se at det er noe som er til hinder for det i dag. Folk på gølvet kan ikke kvoteres inn; de bør engasjere seg. Jeg kan også være enig i at det er veldig bra om politikere har en solid yrkeserfaring, men ikke at det i seg selv kvalifiserer for godt politisk håndverk, og det kan godt tenkes at enkelte som går rett inn i politisk arbeid kan gjøre en særdeles god jobb. Egentlig tror jeg det handler mer om holdninger og evne til å innta mange perspektiver og vilje til å fremme rettferdighet for alle, ikke kun hensynet til arbeiderne på gølvet, men til alle.

Det er noe i innlegget som blir utydelig også for meg. Hva er det arbeiderne på gølvet er mest frustrerte over? At politikerne ikke kan snakke deres språk? Hæ? Hvilket språk er det som må få gjennomslag? Jeg ville satt pris på om Olafsen eksemplifiserte mer om hva de faktiske frustrasjonene er - helt konkret. Er det lønnsgapet mellom «eliten» på Stortinget og industriarbeideren? I så fall er det vel yrkesgrupper som får dårligere uttelling for innsatsen sin, også folk med utdanning, som jobber på gølvet. Industriarbeideren tjener jevnt over ganske godt, ser jeg av lønnssammenligninger for ulike yrkesgruppper.

Selvsagt er det mye vi folk flest er frustrerte over i dag. Det handler ikke først og fremst om lønn, men om en fremmedgjøring i forhold til den kompleksitet dagens samfunn inneholder. Det er ikke lenger så mye som er enkelt og oversiktlig og gir oss følelse av mestring. Vi er alle avhengige i livene våre av så ufattelig mye utenom oss selv. Men slik må det også være om vi skal opprettholde det avanserte samfunnsmaskineriet vi har utviklet siden den industrielle revolusjon. Tillit og oppgavefordelinger er absolutt nødvendig. Her tror jeg ikke det eksisterer noen uenighet mellom de fleste av oss.

Jeg synes Øyvin Søraa har en velvillig tolkning av Olafsens innlegg, og hvis det er dette som er den viktigste agendaen til Olafsen, synes jeg det hadde vært kjekt om han hadde sagt det selv. Søraa nevner Røkke, Stein Erik Hagen og pengene som «ruller friskt i finansmiljøer og på toppen av samfunnskaka». Det er fint at det pekes på de stadig større forskjellene i dagens samfunn. Men da synes jeg Olafsen unnlater å si en del som også er svært viktig: Disse forskjellene rammer enda sterkere de grupper i samfunnet som ikke er del av det regulerte arbeidslivet: Arbeidsledige, prekariatet, innvandrere, barn i fattige familier og enda flere. Hvorfor hører vi ikke en stemme for disse grupper i de nye visjoner for den politiske sammensetning i Ap?

Det er også et annet område der jeg er veldig uenig med Olafsen. Det handler om Ap´s holdning til oljeutvinning. De innen Ap som er mest framtidsrettet og visjonære der, er Ap´s eget ungdomsparti. Jeg synes det er trist at Ap Vestre Toten er så lite engasjerte når det gjelder både utfasing av olje og klima- og miljøspørsmål i det hele tatt. På dette området later det til at Ap er svært fornøyde med regjeringens politikk. Jeg har ikke registrert en eneste sak der partiet har vist interesse for å gjøre litt mer enn det som er lovpålagt i slike saker; i de få tilfellene det har skjedd, er det ikke posisjonen som har fremmet forslagene. Jeg håper på og forventer en mer handlingsrettet holdning til slike spørsmål i den nye kommunestyreperioden.

Ja, jeg tror det er Ap som kommer til å sitte med ordføreren også i neste kommunestyreperiode. Da får i tilfelle Olafsen anledning til å vise mer av sitt engasjement for både folk på gølvet og størst mulig rettferdighet for den enkelte innbygger i kommunen. Jeg regner med at det er en del på gølvet som sliter også som kommuneansatt; det er antageligvis ikke forbeholdt industriarbeiderne på Nammo å føle at de har liten innflytelse, vil jeg tro. Jeg antar at det særlig innen eldreomsorg og i hjemmetjenesten er folk som sliter og jobber hardt for lønna si. Har vi mulighet til å styrke bemanningen på områder der det er størst sykefravær f.eks.?

Jeg vil også minne om et forslag fra MDG om å holde barnetrygd utenfor ved beregning av sosialhjelpsstønad. Når folk som tjener millionen og mer på toppen kan beholde hver øre av barnetrygden, er det da rimelig at sosialhjelpsmottakere skal få denne ytelsen regnet som inntekt? Østre Toten har nå fått til å endre disse reglene i sin kommune. Rødt hadde også et forslag om å utrede kostnadene ved det samme da MDG kom med sitt forslag. Dette håper jeg Ap følger opp på en solidarisk måte.

Til sist litt om det forbilledlige ved Frp sin retorikk og appell til folk flest: Nei, dere har ikke noe å lære av Frp på dette området. Det er bedre å være sannferdige og ikke love mer enn dere kan holde. Sylvis spade kan hun ha for seg selv, likeså evnen til å appellere gjennom å vri på sannhetsgehalten i framlegging av fakta og skrive «lik og del». Ap har forhåpentligvis lite å tjene på å bli mer populistiske. Det er bedre å stå stødig og vise til hva som er mulig og ikke mulig. Det er f.eks. Ikke noe forbilledlig i å lokke med utfasing av eiendomsskatt når en for å få til dette legger opp til mange millioner mer i omstillingsbehov (slik Frp VT gjør). Omstillingsbehov betyr som kjent å spare inn på tjenester og å jobbe smartere.» Hvor smart er det mulig å bli?», spurte et utvalgsmedlem nylig. Jeg spør om det samme. Så hold fram med en ansvarlig og ærlig politikk og inkluder enda flere av de som i dag virkelig trenger et løft.

Jeg registrerer i alle fall at Olafsen ikke er fornøyd med alt slik det fungerer i Ap. Det er ikke jeg heller. Så da er vi jo enige i noe viktig. For øvrig er jeg spent på fortsettelsen for alle partiene i Vestre Toten. Ta et riktig valg, folk på gølvet, under gølvet (på bar bakke) og over gølvet.

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten