Mange tar valgomaten for moro skyld, og blir da overrasket over hvor de havner. Men stemmer de etter sine meninger? Forbausende mange blåser av resultatet, det går ikke an å stemme på det partiet. Hvorfor ikke? Kanskje man er grodd fast i tradisjoner og andres meninger? Mange bekjente innrømmer, med et flir, at de havnet på KrF ved valgomattesten, men det er utelukket at de vil stemme på dem, sier de. De sier dermed at de stemmer imot egen overbevisning!

Hva er galt med KrF? Vi vet jo at mer enn 70 prosent er medlem i ett kirkesamfunn, da er man vel ikke så veldig imot «denne kristendommen», men det er likevel en høy terskel for mange å stemme på KrF. Det er i alle fall ikke partiprogrammet det er noe feil med, det er minst like bra som andre partis program. Solide folk er det også på listene. Dessuten er partiet med i tiden, det er framtidsrettet og er, ikke uten grunn, framstilt som familiepartiet. Det er jo barn og ungdom som er framtida.

Derfor: Ta egne valg, ikke bare følg flokken hodeløst. Stem på det kristne partiet som er i posisjon til å påvirke. Vi i Kristelig Folkeparti er rede til å ta det ansvar som blir tildelt oss.

Eivind R. Korsveien.

kommunestyrekandidat i Vestre Toten.